[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Frågor & Svar - Golv, Panel och List

1. Kan man lägga Moelvens massiva Ek- och Furugolv på golvvärme?
Ja, det är en bra kombination som ger en behaglig miljö, tänk bara på att trägolv trivs bäst om golvvärmen inte överstiger 27 °C. Börja med låg värme och höj successivt under ett par veckor, för att inte stressa träet och riskera ojämnheter. Läs mer här.

2. Hur lägger man Moelvens massiva golv på betongplatta?
Det finns flera sätt, antingen att limma golvet direkt mot betongplattan med lim avsett för ändamålet, flera fabrikat har detta. Eller att lägga ut Plywood, helst två lager av 9 mm som läggs om lott för att förskjuta skarvarna och därefter skruvas golvet på sedvanligt sätt. Allternativt limmas ihop till ett ”flytande” golv, men där rekommenderar vi bara mindre ytor på grund av att rörelsen blir stor, max ca 3-4 m i bredd.                          

3. Hur länge ska man acklimatisera Moelvens panel och golv innan montering?
Materialet skall ligga i det rum som det skall monteras i minst en vecka. Detta för att golvet ska anpassa sig till rummets temperatur och fukt, vilket skapar ett mer formstabilt golv.

4. Ska man limma ihop panelbrädorna?
Nej, de skall spikas på c/c 60 cm med dyckert, spikclips eller med dyckertpistol och bara limmas ihop i ändsponten. Panelbrädorna måste kunna röra sig fritt individuellt annars finns risk för skador.

5. Måste man skarva Molevens paneler på reglarna?
Nej, det går bra att skarva mellan reglarna/glesen bara man limmar ändsponten. 

6. Kan man lägga Moelvens 14 mm trägolv direkt på reglarna med c/c 60 cm?
Nej, 14 mm golv är ett renoverings-/designgolv och ska läggas på befintligt golv eller på en 22 mm golvspånskiva.

7. Kan man måla över Moelvens färdigmålade paneler?
Ja absolut, det fungerar med alla färger som är avsedda för interiörmålning. Följ färgtillverkarens föreskrifter för bästa resultat.      

8. Kan man måla på Moelvens vitvaxade paneler?
Ja absolut, det fungerar med alla färger som är avsedda för interiörmålning. Följ färgtillverkarens föreskrifter för bästa resultat.

9. Kan man själv måla eller lacka Moelvens obehandlade paneler och golv?
Ja absolut, då kan du själv bestämma utseendet i ditt rum. Tänk på att behandla panelen/golvet före montering för att minimera risken att panelen/golvet ”limmar” ihop brädorna och risk för sprickbildning uppstår på grund av rörelser i träet vid varierande fuktighet.

10. Ska man packa upp alla panel/golvbrädorna på en gång och låta dem ”torka till” före montering?
Nej, de ska ligga kvar i sin folie under acklimatiseringen och man avfolierar en bunt i taget under monteringen. Annars finns risk att brädorna vrider sig och blir svåra att montera. 

11. Vilken vit färg har Moelven vanligast på sina vitmålade produkter?
Vi använder nästan bara vit NCS S-0502Y på vårt lagersortiment. Andra kulörer kan beställas hos din lokala bygghandlare. 

12. Hur länge skall Reginaskivorna acklimatiseras i det rum de skall sättas innan montering?
Minst 48 timmar

13. Kan jag sätta Reginapanel i våtrum?
Interiörpanel Regina Kombi kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan. I våtutrymmen skall du alltid montera en fuktspärr mellan interiörpanel och läkt för att förhindra att fukt tränger in i isoleringen. 

14. Vilken målfuktkvot är det på Moelvens interiörpaneler?
Alla interiörpaneler som är tillverkade i furu håller målfuktkvot 12 %
Interiörpanel Rough, som är tillverkad i gran, håller målfuktkvot 14 %