[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Frågor & Svar - Skivor

1. Hur länge ska skivorna acklimatiseras i det rum de ska sättas innan montering?
OSB/3 i minst 48 timmar. Konstruktionsplywood K20/70 i minst 48 timmar.

2. När jag monterar skivor med rak kant (ej spont + not), hur stor rörelsefog (skarv) skall det vara mellan skivorna?
OSB/3 3 mm.  Konstruktionsplywood K20/70 1-2 mm

3. Hur lång spik/skruv skall jag använda?
OSB/3 Minst 2,5 x skivans tjocklek, dock alltid minst 45-50 mm K20/70 Spik minst 3 x skivans tjocklek, Skruv minst 2 x skivans tjocklek

4. Vilket avstånd kan jag ha mellan spik/skruv när jag monterar skivorna?
OSB/3 och Konstruktionsplywood K20770 längs skivans kanter max 150 mm, i skivans fält (i mitten på skivan) max 300 mm avstånd mellan spikar/skruvar.

5 Hur nära kanten på skivan kan jag spika/skruva?
OSB/3 och Konstruktionsplywood K20/70 minst 10 mm från skivkanten.

6. Vad betyder TG2?
TG2 betyder att skiva är spontad, d v s har not och spont, på två sidor.