[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Wood

Moelven Wood utvecklar och producerar ett stort urval träbaserade bygg- och interiörprodukter med hög förädlingsgrad, huvudsakligen för försäljning i byggvaruhandeln i Skandinavien.

Vi har en bred och bra marknadsapparat, som samarbetar nära våra produktionsenheter. Det resulterar i en stor innovationskraft för divisionen, säger Bjarne Hönningstad, divisionschef för Wood. – Woods främsta styrkor är att vi har en bra distribution med  hög servicegrad och ett brett produktutbud. Kombinationen av detta gör att vi kan erbjuda bra produkter med snabb leverans till kunderna.Klicka här för att se videointervjun.

Moelven Wood har tolv produktionsenheter i Norge och sex stycken i Sverige. Vid sju av våra produktionsenheter finns det dessutom ett hyvleri och ett sågverk. Vid tio enheter finns impregneringsanläggning. Andra bolag är förädlingsenheter som producerar listverk, golv, interiörpaneler, konstruktionsvirke av annat byggträ och impregnerat virke.

Våra produkter är indelade i tre huvudgrupper:

  • Byggträ till konstruktioner, fasader, uteplatser m.m. samt specialträ 
  • Interiörprodukter som paneler, lister och golv
  • Träbaserat skivmaterial till byggsektor och industri

Produkterna anpassas i allt högre grad till konsumenternas ökande efterfrågan på produkter som kräver minsta möjliga bearbetning efter montering. Inom byggträ erbjuder vi fasadbeklädnad som är färdiggrundad och/eller färdigmålad medan vi inom interiörprodukter bland annat har laserade och färdigmålade paneler, ytbehandlade golv och lister samt färdigkapade lister till dörrar och fönster.

Vi har ett effektivt distributionskoncept som ger våra kunder rätt vara i rätt tid från samtliga produktgrupper. Tillsammans med våra kompetenta marknadsorganisationer i Norge, Sverige och Danmark, ger detta kunderna tillgång till den samlade kunskapen hos oss som leverantör.

Biprodukter
Vi levererar cellulosaflis till pappers- och cellulosaindustrin medan sågflis, hyvelspån och torrflis levereras till spånskiveindustrin samt sektorn för bioenergi. Barken används för uppvärmning av våra egna sågverks torkanläggningar, men säljs också som täckbark och jordförbättring.

Lokal råvara
Råvaran till Woods produkter hämtas från skog nära Moelvens sågverk, och produktionen sker nära råvaran i bolag med lång tradition och gedigen kunskap om just sina produktområden. Ökad miljömedvetenhet och ökade krav på miljömässigt hållbara produkter och produktionsmetoder tillsammans med fortsatt produktutveckling kommer att successivt öka efterfrågan på trä som byggmaterial och inredningsmaterial.