[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Underhåll trätakspanel

Ändträ på trätakspanelerna oljebehandlas rikligt med grundolja även om övriga sidor på panelen lämnas obehandlad.

Trätaket bör rensas från mossa, löv och annan påväxt som binder fukt mot trätakspanelen.

Normalt lämnas en trätakspanel obehandlad. Träet antar då relativt snart en grå patina.

Så underhåller du olika träslag