Staketvirke NTR AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Staketvirke NTR AB

Staketregel är framtagen för att skruva eller spika upp staketbrädor. Den vinklade ytan vänds upp och gör att vatten rinner av ifrån brädorna. På så sätt för du ett mera hållbart staket.

Produktbeskrivning

Användningsområde: till spikregel till staket.
Namn Utförande Dimension Träslag Art nr
Till produktguiden