Sparrar NTR A - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sparrar NTR A

Moelven erbjuder även sågade sparrar. Sparrarna är impregnerade i NTR klass A vilket gör att de kan användas i kontakt med mark och vatten. Sågade sparrar används där det inte finns krav på ytfinnish som i stället för slipers, och div ändamål i byggnation och trädgård.

Produktbeskrivning

Användningsområde: till diverse byggnadsändamål i kontakt med mark eller vatten.
Namn Utförande Dimension Träslag Art nr
Till produktguiden