Vilma Regel NTR AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vilma Regel NTR AB

Reglar impregnerade enligt NTR AB är godkända för användning ovan mark. Enligt NTR-bestämmelserna finns 45x145 och grövre endast som NTR A. NTR AB skall användas i väderutsatta konstruktioner som ej är i kontakt med mark eller vatten som altanräcken, staket etc.rnVilmaRegel C14 Furu är hållfasthetssorterad. C14 är den lägsta hållfasthetsklass som får användas i bärande konstruktioner om inte annat anges. VilmaRegel C14 Furu har lägre krav på formstabilitet än Moevlen Regel och C24. VilmaRegel C14 Furu är alltid stämplade med texten C14.

Produktbeskrivning

Reglar 70mm och bredare är stämplade C14-T0'.rnrnAnvändningsområde: till staket, räcken på uteplatser och uterum
Namn Utförande Dimension Träslag Art nr
Till produktguiden