Underhåll ThermoWood Furu - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Underhåll ThermoWood Furu

Den bruna färgen på Thermowood träets yta bleknar snart om den utsätts för solens UV-strålning och får då en gråaktig nyans. Om denna patinering/gråning skall undvikas måste produkterna vara ytbehandlade.

Generellt underhåll av Thermowood

Trä som ytbehandlas ges bättre möjligheter till längre livslängd. Thermowood bör ytbehandlas för att minska risken för ytmögel.
Det är alltid bra att ytbehandla ändträ med olja.

Tag för vana att rengöra din träprodukt, innan var ytbehandling eller då träprodukten riskerar att bli smutsig. Om träprodukten blir smutsig ökar risken för ytmögel såsom svartmögel. Läs även mer under rubriken "svartmögel och ytmögel " nedan.

Terass ytbehandling

Vi rekommenderar att oljebehandla en terrass som monteras under bar himmel. Ett trallgolv monterat under bar himmel utsätts för mer regnvatten och det horisontella läget gör att torktiden blir längre. 

Oljebehandling av terass
Oljebehandlingen kan förlänga funktionstiden då den fungerar som ett vattenavvisande skikt. Oljan bör vara en bättre olja med högre oljehalt, innehålla ämnen som motverkar ytsvamp och innehålla färgpigment då pigmenten skyddar träets färg bättre. Oljebehandla en gång före montering, en gång efter och därefter efter behov. För att skydda ThermoWooden och dess färg så ska man räkna med en årlig behandling av trall under bar himmel i söderläge om oljan är vattenbaserad. Är den oljebaserad ökar intervallet med minst ett år. Oavsett om ytan är behandlad eller ej så kan träytan vid behov behöva tvättas med en trätvättprodukt. Läs mer under rubriken "svartmögel och ytmögel" nedan.

Kan levereras behandlad från Moelven med vattenbaserad Olja 660 innehållandes brunpigment.

Kiselbehandling med Sioo av terass
Kiselbehandlingen ger en gråvit yta även i skuggpartier, förbättrar träskyddet och förlänger på så vis funktionstiden, minskar risken för ytmögel och ger starkare och lenare yta. Efter 10–14 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket då förseglar ytan så den håller i upp till 12 år. Behandlingen kan behövas förbättras under perioden på särskilt utsatta ställen. Obs! Aktuella rekommendationer från sioo:x gäller i första hand. 

I och med att behandlingen tillför ett träskydd är den lämplig för den som önskar ett naturligt gråvitt utseende men samtidigt en längre och säkrare funktionstid. Observera att ytmögel ändå kan uppstå om ytan Sioo-behandlats. Ytmöglet framträder då tydligare mot den gråvita ytan men kan samtidigt borstas och tvättas bort enklare än om ytan inte hade varit Sioo-behandlad.

Kan levereras behandlad från Moelven. Sioo-behandlingen är högre i pris än en oljebehandling.

Obehandlad terass under bar himmel
Om trallen lämnas obehandlad kommer den att tappa färg och bli grå i takt med mängden solljus och regn. Vi rekommenderar att oljebehandla en terass under bar himmel. Risken för ytmögel är större om terassen lämnas obehandlad jämfört med en oljad terass. Läs även mer under rubriken "Beständighet" under avsnitt "Produktinformation ThermoWood Furu".

Montering av terass under tak
Om terrassen monteras under tak där den är mer skyddad från direkt regn så kommer den att klara sig bättre sett till funktion och färgen kommer bestå längre. I detta läge görs en ytbehandling tex oljebehandling främst av estetiska skäl och för att minska risken för ytmögelpåväxt. Ytbehandlingsintervallet blir längre än om trallen monterats under bar himmel.

Fasad ytbehandling

Då en fasad snabbare torkar efter regn och väta så klarar sig ThermoWooden bättre som fasad än som trall sett till funktionstid. En ThermoWoodfasad kan därför lämnas utan ytbehandling sett till funktionstid. Vi rekommenderar en oljebehandling för att minska risken för ytmögelpåväxt. Om träytan lämnas utan ytbehandling kommer den anta en grå färg i takt med att solen skiner på ytan och risken för ytmögelpåväxt ökar.

Oljebehandling av fasad 
Oljebehandling av en fasad utföres om den ursprungliga bruna Thermowoodfärgen ska bevaras och skyddas.
Oljebehandlingen minskar risken för ytmögelpåväxt.
Oljan bör vara en bättre olja med högre oljehalt, innehålla ämnen som motverkar ytsvamp och innehålla färgpigment då pigmenten skyddar träets färg bättre. Oljebehandla en gång före montering, en gång efter och därefter efter behov. Ett normalt underhållintervall är vart annat till vart tredje år i söderläge om oljan är vattenbaserad och om den är oljebaserad förlängs intervallet med ca 2år. Övriga väderstreck ger ett förlängt underhållsintervall med cirka 1-3 år.

Kan levereras behandlad från Moelven med vattenbaserad olja 660 innehållandes brunpigment.

Oxiderad olja mörknar
ThermoWoodpanel som grånat och som delvis därefter tillförts en olja med brunpigment

Lasyrbehandling av fasad
För att förlänga underhållsintervallet kan en lasyrbehandling göras istället för en oljebehandling. Lasyrbehandlingen minskar även risken för ytmögelpåväxt. En lasyr ger normalt mer bindemedel på träytan vilket något mer hämmar träets naturliga utseende jämfört en oljebehandling. Fråga din färgleverantör om alternativen. Ett normalt underhållintervall i söderläge är vart 5:e-7:e år.

Kan levereras behandlad från Moelven med Lasyr 660 innehållandes brunpigment.

Täckande ytbehandling av fasad
Eftersom Thermowood är formstabilt samt fritt från kåda så sitter en vanlig täckande färg bättre på en Thermowoodpanel än en vanlig granpanel. Detta får till följd att färgen på en täckmålad Thermowoodpanel har ett längre underhållsintervall än om den färgen målats på en granpanel. Till detta är träpanelen bättre rötskyddad tack vare ThermoWoodbehandlingen. Normal rengöring av fasaden skall göras vid behov.

Kiselbehandling med Sioo av fasad

En Kiselbehandling ger en gråvit yta även vid skuggpartier, tillför träskydd och förlänger på så vis träets funktionstid, minskar risken för ytmögel, ger en lenare yta och minskar sprickbildningen. Efter ca 4–7 år, när Sioo:x träskydd har härdat klart, eller då behov finns, lägger man på en andra omgång av Premium Ytskydd Panel. Behandlingen kan behövas förbättras under perioden på särskilt utsatta ställen. Obs! Aktuella rekommendationer från sioo:x gäller i första hand.

I och med att behandlingen tillför ett träskydd är den lämplig för den som önskar ett naturligt gråvitt utseende men samtidigt en längre och säkrare funktionstid. Observera att ytmögel ändå kan uppstå om ytan Sioo-behandlats. Ytmöglet framträder då tydligare mot den gråvita ytan men kan samtidigt borstas och tvättas bort enklare än om ytan inte hade varit Sioo-behandlad.

Kan levereras behandlad från Moelven. Sioo-behandlingen är högre i pris än en oljebehandling.

Obehandlad fasad
Fasader klarar rötskyddet väl utan ytbehandling om en grå patinering önskas. Vi rekommenderar dock att oljebehandla en Thermowoodfasad för att minska risken för ytmögelpåväxt. Det är alltid bra att ytbehandla ändträet med olja. Om panelen sätts upp i norrläge eller i skuggpartier har panelen större risk för ytmögel- och svampangrepp.

Svartmögel och ytmögel

Ytmögel gror på ämnen som finns i den omgivande miljön efter det att dessa ämnen fastnat på en yta. Risken för ytmögel är större om ytan är fuktig. Ytmögel  kan alltså uppkomma på såväl trä, som metall som plast etc. För att minska risken för ytmögel bör ytan rengöras vid behov och för Thermowood rekommenderar vi oljebehandling för att minska risken. Rengöringsprodukter för träytor finns i färghandeln för att hålla ytan ren och motverka uppkomsten av ytmögel. Ytmögel uppkommer oftast främst på norrfasad och i skuggpartier eftersom dessa ytor är fuktigare längre tid än övriga fasadytor. 

Om ytmögel uppkommer finns trätvättmedel innehållandes antimögelmedel att använda. Vänta inte för länge med att behandla möglet då det kan sprida sig. Följ i det fallet tillverkarens instruktioner och var vaksam på att mekaniskt slitage vid tvätt av träytan kan bidra till förändrat utseende på träytan.

 

 

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.