ThermoWood Furu Proffsinformation - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

ThermoWood Furu Proffsinformation

ThermoWood är en ny generation trä som genomgått en speciell värmebehandlingsprocess och efter den erhållit en rad nya egenskaper. Tack vare träets behandling och miljöprofil är produkten ett bra alternativ till tryckimpregnerad furu och tropiska träslag.

Som standard lagervara är det furu som är Thermowoodbehandlat. Gran finns som beställningsvara och kvistfri Ask återfinns som lagervara under produktnamnet TermoAsk.

Produktinformation

 

Obehandlad och värmebehandlad furu

Gammal idé – ny teknik

Utvecklingen av ThermoWood är baserad på en metod som vikingarna använde sig av redan för 1000 år sedan. De hade upptäckt, att om de brände utsidan på pålarna när de byggde bryggor, så ökade livslängden på pålarna avsevärt.

Vi har använt deras idé och förbättrat den med dagens teknologi. Under värmebehandlingen värms träet upp i en syrefri kammare tills temperaturen överstiger 200°C. Träet förkolnar inte men åldras på konstgjord väg 200 år under en dag.

Behandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så att rötsvampar har betydligt svårare att få näring och Thermowood får därmed en bättre rötbeständighet. Samtidigt driver värmen ut harts och överflödigt vatten ur träet. Tack vare behandlingen minskar träets fuktupptagningsförmåga med upp till 50%. Dessutom ökar behandlingen träets isoleringsförmåga. Behandlingen består enbart av värme – ingen form av kemikalier tillsätts!

ThermoWood i jämförelse med Lärkträ

Lärkträ används som alternativ till tryckimpregnerat, främst av miljöskäl eller möjligen för att undvika den gröna färgen som tryckimpregnerat har (kopparmedlet färgar träet grönt). ThermoWood är också miljövänligt och har en brun fin färg. Lärken påminner mycket om obehandlad gran och furu med den skillnaden att lärken kan ha svaga gul-röda nyanser. 

  ThermoWood   Sibirisk lärk
Beständighet x  
Formstabilitet/Sprickbildning    x  
Styrka   x

 

När miljön prioriteras

Det är viktigt för oss att värmebehandlingen inte förorenar naturen. Värme till behandlingen tas från spillvärme från ett närliggande sågverk. Inga gaser eller kemikalier tillsätts under processen vilket gör att träet kan eldas upp utan negativ inverkan på miljön. Spillmaterial kan återvinnas och därför är ThermoWood även där ett ekonomiskt alternativ. Råvaran till ThermoWood kommer från miljöcertifierade skogar, s.k. PEFC-certifiering.

Allt detta resulterar i att vi kunnat Svanenmärka Thermowoodprodukten.

Svanen - miljömärkt

Vinnande egenskaper

Värmebehandlingen ger ThermoWood dess karakteristiska bruna färg och lyster. Läs mer om färgen i underhållsavsnittet. Förutom den vackra färgen har ThermoWood egenskaper som passar väl i vårt omväxlande svenska klimat:

  • Motståndskraft mot rötangrepp
  • Formstabilt med mindre sprickbildning
  • Många användningsområden
  • Miljöriktig produkt
  • Miljövänlig värmebehandlingsprocess
  • Återvinns som vanligt trä


Beständighet

ThermoWood är enligt EN 350-2 klassificerat som beständigt, dvs med samma motståndskraft mot nedbrytande svampar som Cederträ. ThermoWood bör ej användas i ständig kontakt med mark eller vatten. Trämaterial i Europa delas in i fem olika klasser efter dess beständighet. Här nedan ser du ThermoWood i förhållande till en rad andra träsorter:

Klass 1 (Mycket beständingt): Teak, Merbau, Jarrah
Klass 2 (Beständigt): Cederträ, Europeisk Ek, ThermoWood
Klass 3 (Måttligt beständigt): Sibirisk Lärk, Nordamerikansk Douglas
Klass 4 (Ringa beständigt): Europeisk Lärk, Gran, Furu
Klass 5 (Icke beständigt): Ask, Bok

Beständigheten för träslagen angivna i ovanstående schema gäller endast för kärnvirke, då splintved för obehandlat virke betecknas som "Icke Beständigt". Detta gäller dock inte ThermoWood där såväl splint som kärna har högre rötskydd.

Styrka och styvhet

Genom värmebehandlingen ökar styvheten och sprödheten samtidigt som de fuktbetingade rörelserna minskar i träet. ThermoWood-behandlat trä får därför en lägre hållfasthet. Detta gäller speciellt vid kvist. Läs mer under Monteringsavsnittet för att se vilken betydelse detta har för en konstruktion.

ThermoWoodvirkets kvalité

Furu- och granvirke innehåller kvistar. Under de höga temperaturerna i  värmebehandligen kan det uppstå sprickor i en andel av kvistarna, även någon millimeterstor kvist kan ha lossnat, vilket är normalt för ThermoWood. Efter värmebehandligen rör sig träet mindre än obehandlat trä så risken minskar för längdsgående sprickbildning i framtiden och produkten upplevs formstabilare. 

Ändspont

Ändspont är standard på vår lagerförda profilerad panel. Det finns flera fördelar att välja en panel med ändspont. Skarven blir mindre synlig och det är inget måste på att skarva på läkt/regel. Man minskar spillet eftersom man kan använda allt material och man får kortare montagetid p.g.a. mindre tid att lägga på att sortera brädor efter längder.

Brand

Tester gjorda i Finland av VTT (Det Finska Teknologiska Institutet) har visat att antändningstiden i ThermoWood har fördubblats jämfört med obehandlat trä. Värmealstringen i ThermoWood reducerades med 32% i relation med obehandlad furu och även rökbildningen visade sig vara mindre i värmebehandlat trä än i obehandlat trä.

För att uppnå en brandklass såsom Euroklass B eller funktionsklass SP Fire 105 (fasad över två våningar på Br1-byggnad) så måste ändå ThermoWood brandskyddsbehandlas vilket Moelven utför under produktprogrammet (följ länk) BT Brandskyddat Trä.

Montering och Underhåll

Läs mer om montering och underhåll via länkarna i högerkanten på denna sida.

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet