ShipDeck - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

ShipDeck

ShipDeck är ett utegolv med vacker känsla av skeppsdäck. Golvsystemet ger ett täckande golv utan springor och lämpar sig mycket väl som golv till uterum, balkong och andra utegolv under tak.

Golvsystemet gör det enklare för dig att hålla rent och hindrar effektivt barr, löv och gräs att falla genom springorna i golvet. Golvet består av sorterade och specialfrästa ThermoWood-behandlade brädor i dimension 26x92x3600 mm. Effekten ”känsla av skeppsdäck” får man av ShipDeck dekorlist. deckorlisten finns i längd 3600mm eller 5400mm.

Användningsområde

ShipDeck är i första hand tänkt som golv till uterum men kan även användas till terrasser, altaner och balkonger samt till loftgångar med mera. 
Obs att vi rekommenderar att ShipDeck används under tak. Golvet kan monteras på alla typer av underlag som träbjälkar, betong, membran, stålbalkar och liknande.

Innan montering

Lagra inte plastlisten i direkt soljus. Om brädorna lagras en längre tid i solljus tänk på att skydda dem enligt ”Rengöring och underhåll”. Kontrollera diagonalen på bjälklaget. Tänk på att det under läggningen är samma avstånd i båda ändar så skevhet undviks vid de sista trallbrädorna. Om det uppstår ojämnheter så rekommenderar vi att fördela det så att inte allt hamnar på samma ställe. Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning under tralldäcket, se till att eventuell sidobeklädnad görs med bred springa och trallen bör vara minst 20cm ovan mark.

Montering av Shipdeck

Montering ShipDeck 1

Vi rekommenderar att montera ShipDeck under tak. Fäst första trallbrädan. Tänk på att den monteras i rät vinkel mot husväggen.

Montering ShipDeck 2

Lägg dekorlisten i det urfrästa spåret (ytan skall vara jämn) mellan trallen och tryck den på plats. Listen fästs punktvis var meter med fogmassa i det urfrästa spåret mellan trallen då listen kan röra sig.

Montering ShipDeck 3

Lägg nästa trallbräda och tryck den på plats. Avstånden mellan trallen regleras av dekorlisten som ger ett avstånd på 6mm. Kontrollera att avståndet är samma hela vägen. Fäst sedan trallen i den underliggande regeln.

Detaljer vid montering

4. Bjälklagets cc-avstånd
Avståndet, cc mellan bjälkarna på golv med normal belastning av gångtrafik bör inte överstiga 450 mm vid användande av 26 mm shipdeckbrädor.

5. Montering av trallbrädorna
Vi rekommenderar att använda 45mm terasskruv som är rostfria i lägst A2 kvalité. Nära ändträ kan förborrning behövas då träet är något sprödare än obehandlat trä. Det är en fördel att använda självborrande skruv. Varje bräda skall skruvas fast i bjälklaget och var bräda bör skruvas med två skruv i var regel den löper över. Tänk på att inte skruva för nära dekorlisten.

6. Skarvning av dekorlisten
Skarvning av dekorlisten görs ”kant mot kant”. Vid montering under kalla perioder rekommenderas att man gör ett mellanrum mellan listerna så det finns utrymme för expansion. Vid montering under varmare perioder bör det tas i beaktande att listen kan krympa när det blir kallare. Notera att det ändock kan förekomma distans mellan listerna i en listskarv då plastlisten rör sig naturligt med gällande temperatur. För att minimera denna rörelse använd fogmassa som fästs punktvis var meter mot listen i det urfrästa spåret i brädan. Notera även att listen finns att köpa i längd 3600mm eller 5400mm.

7. Skarvning av trallbrädor
Trallbrädorna ska skarvas på bjälklaget. För att förhindra att det blir sprickor i brädorna vid infästning nära väggen, rekommenderar vi att det förborras till skruvarna. Var bräda bör ligga över minst två bjälkar och skarvar, och de bör fördelas så att högst var tredje bräda skarvas över samma bjälke.

8. Montering på fast golv
(betong/membran)
På betongplatta eller liknande ska det läggas tryckimpregnerat trä min 22mm (lägg papp mellan betonggolv och tryckimpträ) som ShipDeck-brädorna fästs i. Använd inte långa terrasskruvar, då detta kan skada det underliggande membranet.