Montering ThermoWood Furu - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering ThermoWood Furu

Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalité rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalité. Förborrning rekommenderas.

Infästning av ThermoWood

ThermoWood har ett lägre PH-värde och är något surare än obehandlat trä. För att undvika missfärgande rinnmärken på ThermoWood vid utvändigt bruk rekommenderas infästning med rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalité. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalité.

Eftersom ThermoWood är formstabilare men även sprödare än vanligt trä föreligger vissa speciella rekommendationer:

Vid infästning i närheten av ändträ och kanter rekommenderas förborrning för att undvika risken för sprickbildning. Används spik med tvärhuggen spets erhålls bästa resultat. Vid användning av skruv rekommenderas självborrande skruv alternativt förborrning innan montage med rostfri skruv.

Skruvhuvudet försänks så att inga skarpa kanter syns och så att skruvhuvudet är i nivå med träytan. OBS skruva inte ned skruvhuvudet för långt. Detta gäller speciellt vid montering av trallbrädor (horisontellt).

Var uppmärksam på att ThermoWood kan reagera på icke rostfria metaller och då kan mörka märken uppstå från tex stolsben. Det är därför bra att ha ett plastskydd mellan metall och trä. Även metallflis från sågning i metall eller metalrester från annan bearbetning kan påverka träytan.

Inklädningsmaterial i anslutning till ThermoWood och BT Brandimpregnerad Thermowood

Inklädningsdetaljer bör väljas efter nedan matris för att undvika rinnmärken på plåt och/eller ThermoWooden. Vid övriga plåtmaterial, kontakta tillverkaren för att säkerställa att plåtmaterialet tål det surare regnvattnet som bildats efter det runnit över Thermowooden. Om brandimpregnerad Thermowood kan regnvattnet från Thermowoodytan initialt vara än surare vilket ställer extra krav på plåtens lämplighet.

För bästa prestation och livslängd rekommenderas användandet av rostfri inklädning.

Inklädningsmöjligheter ThermoWood      Över Träet    Under Träet
Rostfritt stål, koppar och plast OK OK***
AluminiumZink Minus Minus
RheinZink OK OK*, ***
Järn, Aluminium Minus Minus
Varmförzinkat/Galvat järn Minus Minus
Lackad plåt OK** OK**
ThermoWood OK OK

* Det surare regnvattnet kan missfärga metallen. Det sker dock normalt ingen korrosion.
** Om plåten är lackad så kan ett olackat kapsnitt leda till missfärgning på träet nedanför. Olackat kapsnitt kan påverkas.
*** Vid brandimpregnerad Thermowood kontakta tillverkaren av plåtmaterialet för att säkerställa dess lämplighet. Behöver inte kontrolleras om rostfritt stål. 

BT Brandskyddat trä - Brandimpregnerad Thermowood och betong ("basiska" ytor)

Om betong eller andra motsvarande ”basiska” ytor används i anslutning till brandimpregnerat Thermowood finns risk för rinnmärken på betong eller basisk yta om regnvatten från Thermowood rinner över betongen/ytan. Detta beror på att Thermowoods naturliga träsyra i kombination med brandimpregneringsrester på träets yta (det finns alltid ett visst överskott som inte syns) som även det är surt i kombination ger ett regnvatten som, främst initialt, är surare och då kan reagera med ytan på betong som oftast (beroende på typ och kvalité) är basiskt. Risken är som störst då regnvatten rinner från brandimpregnerad Thermowood i direkt nivå med betong/ytan vidare över betong/ytan.

För att undvika ovan risk för rinnmärken behöver:  

  • regnvatten undvikas över brandimpregnerad Thermowood om det sedan rinner över betong
  • alternativt så behöver regnvatten från brandimpregnerad Thermowood ledas bort från betongytan.
  • Ju finare och ljusare betongytor desto tydligare kan rinnmärken synas

Eventuellt kan betong med impregnerad yta minska denna risk eller helt förhindra den

Allt material som är i kontakt med regnvatten från Thermowood behöver tåla lägre ph.

ThermoWood panel

Det räcker att fästa fasadpaneler, i maxbredd 118mm, med en spik eller skruv per bräda och med max c/c avstånd 600 mm mellan infästningspunkterna. Detta tack vare Thermowoods formstabilitet.

Vi rekommenderar följande infästningar för ThermoWood profiler:
- Rostfri ringspik i lägst A2 kvalité med kullrigt huvud 60 x 2,1 mm. Vid havsnära läge A4 kvalité.

Ändspont
Genom att välja Moelvens Thermowoodpanel med ändspont kan spillet minskas och monteringen göras effektivare. Skarvningen behöver då inte göras på spikläkt och kan göras fallande vilket minskar mängden frånkap. Samtidigt minskar beroendet av att begära specifika längder då alla längder kan utnyttjas bättre. Ändspont rekommenderas inte på profiler som är falsade.

ThermoWood Trall

Trall i standardtjocklek 26mm monteras med c/c 450 mm för att uppnå rätt bärighet. För c/c 600 mm behöver en Thermowood trall vara minst 32mm. 32mm Thermowood trall tas fram mot beställning. Brädorna bör läggas med ett längsgående avstånd (springa) av min 5mm. Detta då det torra värmebehandlade träet initialt kommer att svälla då det tar till sig fukt från utemiljön. Men även efter acklimatiseringen så kommer träet krympa och svälla i bredd med torr och fuktig väderlek. Om trallen redan svällt innan montering så ska hänsyn tas till detta vid montering.

Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning under tralldäcket, se till att eventuell sidobeklädnad görs med bred springa och trallen bör vara minst 20cm ovan mark. Såväl underlag som trallkonstruktion bör ha ett fall så att inte vatten blir stående.

Dolt montage av trall
Dolt montage lyfter utseendet på din terrass och är samtidigt mer skonsamt mot trallbrädorna då de inte penetreras på brädans ovansida och risken för sprickbildning kring skruvskallarna försvinner. För effektivt och enkelt dolt montage använd Camo-skruvmall. Läs mer om Camo här.

Spillmaterial

Spillmaterial av Thermowood kan återvinnas, till skillnad från tryckimpregnerat, som vanligt obehandlat trä eftersom Thermowood inte innehåller några tillsatser eller kemikalier.

Konstruktion

Thermowood kan användas utomhus som ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat dock bör följande tas i beaktning:
Hållfastheten vid kvist är ca 25% lägre och vid rent trämaterial ca 15% lägre än den för obehandlad furu och gran. Thermowood får inte användas där det finns risk för personskada.