ThermoWood Furu - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

ThermoWood Furu

ThermoWood Furu har genomgått en speciell värmebehandlingsprocess och tack vare den erhållit en rad nya egenskaper så som att risken för sprickbildning och kupning är minimal. ThermoWood Furu har bra motståndskraft mot röta och är ett Svanen-märkt miljövänligt alternativ. ThermoWood har en karakteristisk brun färg och fin lyster. För att behålla färgen behövs ytbehandling.

Snabbfakta om ThermoWood

Utseende Kvist
Rötmotstånd Bra*
Formstabilitet Mycket bra*
Prisnivå Mellan

 

 


* Mycket bra, Bra, mindre bra och dåligt.

Användningsområden

Ytterpanel
ThermoWood finns som ytterpanel i olika profiler som passar till stående eller liggande panel.

Altan och Utemiljö
ThermoWood Furu passar mycket bra i uterum där den skyddas mot regn och sol. Trallen behåller sin fina färg där inte solen kommer åt. Väljer man att lägga ThermoWood Furu under bar himmel eller där solen kommer åt mer så bör man tänka på att oljebehandla trallen för att skydda den och bevara färgen. 

Trätak
ThermoWood Furu passar som trätak tack vare att det är formstabilt och har ett bra motstånd mot röta.

Miljö

SvanenDet är viktigt för oss att värmebehandlingen inte förorenar naturen. Värme till behandlingen tas från spillvärme från ett närliggande sågverk. Inga gaser eller kemikalier tillsätts under processen vilket gör att träet kan eldas upp utan negativ inverkan på miljön. Spillmaterial behöver inte deponeras och därför är ThermoWood Furu även där ett ekonomiskt alternativ. Råvaran till ThermoWood Furu kommer från miljöcertifierade skogar och är PEFC-certifierad. Allt detta resulterar i att vi kunnat Svanenmärka ThermoWood Furu.