[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Underhåll TermoAsk

Moelven TermoAsk är inte beroende av en ytbehandling för att ha ett fullgott rötskydd då värmebehandligen ger goda rötskyddande egenskaper i träet.

Generellt underhåll av TermoAsk

Olja ändträ för att minska sprickbildning. Även om den synliga ytan av träet lämnas obehandlat rekommenderar vi att grundolja ändträ för att motverka fuktupptagning och sprickbildning.

Tag för vana att rengöra din träprodukt, innan var ytbehandling eller då träprodukten riskerar att bli smutsig. Om träprodukten blir smutsig ökar risken för ytmögel såsom svartmögel. Läs även mer under rubriken "svartmögel och ytmögel " nedan.

Terass ytbehandling

TermoAsk är inte beroende av en ytbehandling för att ha ett fullgott rötskydd då värmebehandlingen ger goda rötskyddande egenskaper. TermoAsk lämpar sig väl att lämna obehandlad om en naturligt grå ytan eftersträvas med minimalt med underhåll.

Oljebehandling
Oljan bör vara en bättre olja med högre oljehalt, innehålla ämnen som motverkar ytsvamp och innehålla färgpigment då pigmenten skyddar träets färg bättre. Oljebehandla en gång före montering, en gång efter och därefter efter behov. Torka bort eventuellt överflöd av oljan. För att skydda TermoAsken och dess färg så ska man räkna med en årlig behandling av trall under bar himmel i söderläge om oljan är vattenbaserad. Är den oljebaserad ökar intervallet med minst ett år.

Kan levereras behandlad från Moelven med vattenbaserad olja 660 innehållandes brunpigment.

Kiselbehandling med Sioo
Kiselbehandlingen ger en gråvit yta även i skuggpartier,förbättrar träskyddet och förlänger på så vis funktionstiden, minskar risken för ytmögel och ger starkare och lenare yta. Efter 10–14 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket då förseglar ytan så den håller i upp till 12 år. Behandlingen kan behövas förbättras under perioden på särskilt utsatta ställen. Obs! Aktuella rekommendationer från sioo:x gäller i första hand.

I och med att behandlingen tillför ett träskydd är den lämplig för den som önskar ett naturligt gråvitt utseende men samtidigt en längre och säkrare funktionstid. Observera att ytmögel ändå kan uppstå om ytan Sioo-behandlats. Ytmöglet framträder då tydligare mot den gråvita ytan men kan samtidigt borstas och tvättas bort enklare än om ytan inte hade varit Sioo-behandlad.

Kan levereras behandlad från Moelven. Sioo-behandlingen är högre i pris än en oljebehandling.

 Relativt nymonterad obehandlad TermoAsktrall
Relativt nymonterad obehandlad TermoAsktrall

Svartmögel och ytmögel

Svartmögel och ytmögel gror på ämnen som finns i den omgivande miljön efter det att dessa ämnen fastnat på en yta. Ytmögel kan alltså uppkomma på såväl trä, som metall som plast etc. Enklaste sättet att skydda sig från ytmögel är att hålla ytan ren. Det finns även produkter i färghandeln för att motverka uppkomsten av ytmögel. Risken är större då det finns mycket vegetation nära träet och om miljön är mer fuktig. Om ytmögel uppkommer finns trätvättmedel innehållandes antimögelmedel att använda. Följ i det fallet tillverkarens instruktioner och var vaksam på att mekaniskt slitage vid tvätt av träytan kan bidra till förändrat utseende på träytan.

 

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.