[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Cederträspån vägg

Väggspån är cederträspån (plattor) som monterats på fasad och ger ett rustikt och vackert uttryck.

Dimensioner

Moelven Cederträspån prima för vägg är sågade i kilform och har följande specifikation:

Kvalité: 100% kvistren 100% kärnved med stående årsringar.
BreddFallande bredder från 70 till 300 mm
Längdca 405 mm
TjocklekKilformad från ca 3 till 10 mm (vid läktning c/c 180mm blir den
totala tjockleken som tunnast ca 10mm och som tjockast ca 20mm)
UnderlagDirekt på 18 mm Vänerply granplywood K20/70 som i sin tur
monterats på spikläkt 22mm för luftning.
Alternativt läktas spånen på 25x48 läkt.
Max synlig längd: 180mm (3,2m2/bunt)
Överlapp: 225mm
Brand: För att uppnå brandklass krävs normalt en brandimpregnering av cederträspånen. Det är även oftast så att brandimpregneringen behöver kombineras med ett visst utförande där underkonstruktionen också kan behöva brandimpregenas. De brandklasser som kan uppnås är SP Fire 105 och Euroclass Bs1D0. Fråga Moelven Wood Projekt om möjligheterna. Mer information finns även via BT Brandskyddat Trä.

Åtgång
Cederträspån levereras i buntar och en bunt räcker till ca 3,2 m2 väggyta vid 90 graders lutning.

Montering av väggspån

Cederträspån ska fästas med rostfritt material i lägst A2 kvalité. Vid havsnära läge används med fördel rostfri syrafast A4-kvalité. Spik med platt huvud alternativt klammer kan användas. Läs om klammertyp via denna länken. För spån med bredd 70-250mm räcker 2st spik/klammer per spån, för spån större än 250mm rekommenderas 4st spik/klammer per spån.
Spiken eller klammern ska inte slås ned längre än att huvudet trycker lätt mot träytan. Se instruktionen längre ned på denna sida för placering av spik eller klammer.

Metallinklädning
För plåtdetaljer för inklädning i anslutning till cederträspånen se följande länk - Montering cederträ.

Materialåtgång
Materialåtgången vid användning av cedertråspån som vägg är mindre än om de används som tak. Detta eftersom överlappet inte behöver vara lika stort vid användning som vägg och det ger då även en större synlig yta för var spån. Överlappet ska vara minst två lager över hela väggytan förutom vid sockeln där det ska vara dubbla väggspån i första raden. Väggspånen ska ha ett överhäng på 40mm ned från den underliggande plywooden eller läkten. 

Monteringsvägledning
Se monteringsvägledningen nedan.

För större fasader fråga Moelven Wood Projekt om de tekniker som utarbetas för snabbare och säkrare montage. Vi kan även tillhandahålla monteringstider för uppskattning vid kalkylering av en fasads monteringskostnad.

A. Innan monteringen av spikläkt så markeras vart var läkt ska sitta. cc180mm. Markera på väggen

B. Läkten är t.ex. i dimension 28x70 och placeras med ett c/c-avstånd på 180mm. Den nedersta läkten placeras med ett c/c-avstånd på 125mm. Vid dimension läkt 25x48 placeras nedersta läkten med ett c/c-avstånd på 140mm. 

Avstånd läkt cc 180 mm
C. Alternativt så kan en 18mm plywood användas som i sin tur monteras på ett underlag av 22x95 med cc 600mm. Montering på takplywood
D. I den nedersta raden så placeras det innersta spånet 15mm högre än det yttersta (dubbelt första raden) så att ett överhäng på 40mm bildas från yttersta spånet till nedersta kanten på underlaget/läkten. Det yttersta spånet ska sedan efter montering av nästa rad få en synlig yta (täckande yta) på 180mm. Spånen vänds med den tjockare änden nedåt. Montering första raden

E. Påföljande spånrader placeras så att synlig yta på spånen blir 180mm. Spiken/klammern placeras 20mm över underkanten av kommande överliggande spån så att spiken/klammern döljs. Det vill säga 200mm över underkant på det spån som spikas. Två spik/klammer sätts i var spån och de placeras 25mm från var kant av spånen. Det avståndet säkrar att ingen spik/klammer sedan syns i mellanrummet mellan var spån. 

 
F. Inbördes avstånd mellan spånen ska vara 6-8mm. Detta mellanrum ger utrymme för fuktrörelser. 6-8 mm avstånd mellan spånen

G. För att säkra tätheten och dölja spikarna så ska avståndet mellan mellanrummen (öppningarna) av spån vara minimum 35mm.

 
H. Korrekt spikning visas med den översta spiken i figuren där spikhuvudet ligger jämt med träytan.

Korrekt spikning

 

I. Invändig hörnlösning. Cederträ i dimension 43x43 placeras i det inre hörnen och väggspånen monteras 5mm från regeln.

Invändigt hörn

 

J. Utvändigt hörn lösning 1. Spånen monteras så att de överlappar varandra. Det överskjutande träet hyvlas bort med handhyvel.

Utvändigt hörn - överlappande montering

 

K. Utvändigt hörn lösning 2. Spånen skäres eller handhyvlas till 45gr kant. Denna lösning är svår och fuktrörelser kan få skarven att öppna sig vid torr period.

Utvändigt hörn - måttanpassat

 

L. 43x43 cederträregel spikas i underlaget. Väggspånen monteras med 5mm från regeln.

Utvändigt hörn -  med Cederträregel

 

M. Varierande höjd på spånen. Den första raden med dubbelspån monteras. Vid följande rader så förskjuts varannat spån upp och ned för att få mer variation.

Varierande höjd på spånet

 

N. Fast höjd på spånen. Den första raden med dubbelspån monteras. Vid följande rader så placeras var spån i samma höjd. Jämn höjd på spånet
   

 

Allmänna rekommendationer för hantering och montering av plywood