[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Cederträspån tak

Cederträspån är väl lämpat att användas som takbeklädnad tack vare cederträets motstånd mot röt- och svampangrepp. Takspånen får med tiden en silvergrå patina. Cederträspånen är lätta och därmed lätthanterliga att lyfta upp på taket och jobba med.

Cederträ är ett formstabilt träslag vilket gör att takspånen får liten rörelse vilket underlättar montering och ger ett vackert intryck även i framtiden då spånen inte rör sig och spricker.

Cederträspån sågas i kilform och har följande mått: 

Bredd  Fallande bredder från 75 till 300 mm
Längd  ca 405 mm
Tjocklek  Kilformad från ca 3 till 10 mm
Underlag

 Spånen fästes på en 18 mm Vänerply granplywood för tak. 2440x1220 mm vilket underlättar gångtrafik på taket (tex vid montering) 
 alt
 direkt på ströläkt och bärläkt (kan med fördel vara tryckimpregnerade) monterade på takplywood enl ovan eller råspont

 Samt underlagspapp i kvalité YAP 2500 på plywood eller råspont

Åtgång av cederträspån till Tak:

Taklutning min 15 grader Min 20 grader min 30 grader
En bunt räcker till 1,65 m2 1,9 m2 2,3 m2
Överlapp ca 315 mm ca 305 mm ca 280 mm
Synlig längd ca 90 mm ca 100 mm ca 125 mm
 

Montering av takspån

I tabellen för åtgång av cederträspånen ovan så återges hur mycket överlapp olika taklutningar ger upphov till. Överlappet ska ge minimum tre lager med spån över hela takytan dock inte vid takfoten där det läggs dubbelt med spån i första raden. I den första raden så ska det yttersta lagret av spån ha ett överhäng på ca 40 mm ut från den underliggande granplywooden. Spånen monteras med skiftande bredder där det ska vara 6mm avstånd mellan var spån. Detta avstånd ger spånen möjlighet till fuktrörelse.

Korrekt placering spik Cederträspån

Bild ovankorrekt placering av dold spik.

För att säkra att taket blir tätt ska mellanrummet mellan var rad vara minimum 35 mm (se bild nedan). Spånen ska spikas med rostfri ringspik i min A2 kvalité med platt huvud. Spiken ska inte slås ned längre än att huvudet trycker lätt mot träytan.

Spika rätt!

Längden på spiken får max vara 32 mm eller så att spiken inte går igenom takplywooden/bärläkten vid spikning. Spiken placeras 35 mm under den ovanliggande raden av takspån så att spiken blir gömd. Den ska även placeras 25 mm in från kanten för att säkra att spiken inte blir synlig i öppningen mellan vart takspån (se figur ovan). För plåtdetaljer i anslutning till cederträspånen klicka på följande länk - Montering cederträ

Korrekt placering spik bredden

Bild ovan: Korrekt läggning av spånen med skiftande bredd

Montering nockbrädor

Bild ovan: Exempel på hur nockbrädor kan användas.

Taknocksbrädor i cederträ sågas i kilform och har följande mått:

Bredd Ca 85/90 mm
Längd Ca 457 mm

 

 

Mer information finnes via www.traguiden.se. Sök på "takspån"