[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Cederträspån

Cederträspån har naturligt vackra varierande färger. Tack vare dess naturliga motstånd mot röt- och svampangrepp och dess formstabilitet är det ett utomordentligt material som vägg- och takbeklädnad.

Obehandlat cederträspån får med tiden en silvergrå patina. Moelven Cederträspån prima är tillverkade av 100% kvistrent cederträ med 100% kärnved med 100% stående årsringar för bästa möjliga naturliga beständighet och formstabilitet. Beroende på var cederträspånet placeras, hur monteringen är gjord och hur träytan sköts så står sig en fasad av Moelven Cederträspån prima i ca 40-50+ år och ett tak av cederträspån i 25-40+ år.

Snabbfakta om Cederträspån

Utseende Kvistren
Rötmotstånd Bra *
Formstabilitet Mycket bra*
Prisnivå Mellan

 
* Mycket bra, Bra, mindre bra och dåligt.

Användningsområden

Ytterpanel
Med Cederträspån som ytterpanel skapas en spännande och naturligt vacker träfasad. Spånens form ger ett alternativt utryck. Cederträspån kan lämnas helt obehandlade, oljas eller målas. 

Trätak 
Cederträ är ett mycket formstabilt träslag vilket gör att ett tak av cederträspån ger ett gediget intryck även i framtiden eftersom spånen knappt rör sig eller spricker. Det finns två olika typer av spån. Shingels, som är ett tunnare spån med finsågad yta och Shakes som är tjockare spån som klyvts fram längs träfibrerna med slätare men samtidigt ojämnare yta. 

Miljö

Cederträ har ett naturligt rötmotstånd och därför behövs ingen kemisk impregnering. Moelven tillhandahåller bara Cederträ som kommer från PEFC-certifierad råvara. Det är i enlighet med vår miljöpolicy att skogsbruket sker på ett ansvarsfullt sätt för såväl människor som miljö.