[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Cederträ Prima - Väggspån och takspån

Klä ditt tak eller din vägg med ett spännande material i cederträspån! De varierande bredderna och färgerna på cederträspånen ger taket eller fasaden ett levande utseende. Lämnas cederträspånen obehandlade får de snart en silvergrå patina. Inget underhåll behövs förutom normal renhållning.

Produktbeskrivning

Stående årsringar. rnAnvänds även som Takspån. För montering och åtgång per m2 se www.moelven.com/se/cedertraspan
Namn Utförande Dimension Träslag Art nr
Till produktguiden