Cederträ proffsinformation - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Cederträ proffsinformation

Cederträ har fått en position som ett iögonfallande material i den svenska arkitekturen. Cederträ används ofta på hela fasader och tak, som besmyckning på utvalda delar av ett hus, på flerbostadshus likväl som på mindre enfamiljshus och fritidshus. Ofta eftersträvas minimalt underhåll, vackert utseende och nästan alltid är målet att skapa ”kronan på verket” i vår tids beklädningskultur.

Cederträ – Prima Ceder

Cederträ har genom tusentals år varit den träsort som de nordamerikanska indianerna föredragit och kallar ”the giant arbot-vitae” – ”Tree of life”. Indianerna använde cederträ till vardags för att tillverka skålar, köksredskap, kanoter och hus. Barken användes för att fläta korgar och beklä ytor.

Det var uppenbart för indianerna att cederträ var ett träslag som var något utöver det vanliga. Här kommer lite fakta på varför Moelven Cederträ är ett sådan utomordentligt material i trä varesig man vill ha ett beständigt och funktionellt trä eller är ute efter vackra färger som ger liv åt det du vill bygga eller helt enkelt är ute efter en underhållsfri fasad.

Kvalité - Moelvens Cederträ Prima

Cederträden blir väldigt gamla och höga. Moelven importerar bara råvara från träd som är över 150 år och har en höjd på minst 60-80 meter samt en diameter på 80-150 cm. Cederträd kan bli långt över 2000 år gamla. De stora dimensionerna ger möjlighet att sortera fram brädor och plank i en princip kvistfri yta och hög kvalité med rak fiberriktning och minimalt med oregelmässigheter. Samtidigt är vikten mindre än gran och furu dvs ca 410 kg/m3. Hårdheten är något lägre än gran och furu.

Standardprofiler från Moelven är producerade av i princip kvistrent kärnträ. Funktionstiden för dessa profiler använda obehandlade som fasadbeklädnad är mer än 50 år. Används ett råmaterial från yngre träd, som normalt sett är mer kvistrika och innehåller mer splintved, eller från äldre träd med mer kvist så är funktionstiden mindre till mycket mindre. 

Western Red Cedar (WRC)

Det är endast cederträ av arten Western Red cedar från Kanadas och USA:s västkust som Moelven tillhandahåller. WRC har de speciella egenskaper som redogörs för nedan.

Möjligheter med Cederträ

Cederträ har egenskaper som gör det väl lämpad till många olika ändamål. Några exemplen kan vara

    Brandimpregnera för att nå brandklasser. Per idag är fasadbrand SP Fire 105 och Brandklass Bs1D0 tillgängligt.  
  • Utvändig eller invändig panelklädning
  • Staket, bullerplank, solskydd, raster etc.
  • Trall
  • Synliggör entréer, fönster och dörrar eller andra partier med cederns iögonfallande och vackra utseende.
  • Vägg- eller takspån.
  • Trätakspanel


Miljö

Moelven tillhandahåller cederträ som kommer från PEFC-råvara. Det är i enlighet med vår miljöpolicy samt det faktum att det är av stor vikt för Moelven att skogsnäringen sker på ett ansvarsfullt sätt för såväl människor som miljö.

Beständighet

Cederträ innehåller thujapliciner. Det är röt och svamphindrande ämnen som ger en funktionstid för fasadpanel, obehandlad, på minst 50 år.

Enligt EN 350-2 är cederträ klassificerat som Beständigt. Här nedan ser du Cederträ i förhållande till en rad andra träsorter:

Klass 1 (Mycket beständigt): Teak, Merbau, Jarrah
Klass 2 (Beständigt): Western Red Cedar, Europeisk Ek, ThermoWood
Klass 3 (Måttligt beständigt): Sibirisk Lärk, Nordamerikansk Douglas
Klass 4 (Ringa beständigt): Europeisk Lärk, Gran, Furu
Klass 5 (Icke beständigt): Ask, Bok 

Beständigheten i ovan angivna träslag gäller endast för kärnvirke, då spintved för obehandlat virke betecknas som "Icke beständigt". Cederträ har en mycket hög andel kärnvirke och splintved förekommer inte i cederträ från Moelven.

Utseende

Cederträ har naturligt en färgskala som är ljusare men det förekommer naturligt färgskiftningar från mörkbrun och brun till gula, röda och rödbruna nyanser med variationer därimellan. Vid leverans kan alltså cederträet ha ytterligheter av dessa färger i olika stor utsträckning. Genom att titta på bilder på hemsidan så fås en idé av hur färgspektrat ser ut men det är viktigt att veta att enskilda brädor kan vara mycket ljusa eller mycket mörka, vilket är normalt. Många upplever cederträets naturliga färgskala som något mycket vackert.

Cederträstock 

Färgen bleknar till en vacker silvergrå färg om träet utsätts för solljus under en längre tid. Det finns goda möjligheter att olje- eller lasyrbehandla cederträ för att bevara dess färger.


Formstabilitet

Cederträ är ett av de mest fuktstabila barrträden. Detta beror på att cederträets fibermättnadsgrad är enbart 22 % jämfört med granens och furans som är cirka 30 %. Cederträ kan krympa och svälla när träets fuktinnehåll går mot jämvikt med den omgivande luftfuktigheten. För att minimera dimensionsförändringarna efter monteringen rekommenderas att träet innan monteringen lagras där träet skall senare monteras.

Det är normalt att montera en utvändig träbeklädnad med ett genomsnittligt fuktinnehåll på 15 % med ett intervall mellan 9 % till 18 %. Även om säsongsvariationer och lokala förhållanden kan spela in så kommer inte träets fuktrörelser att vara kritiska om fuktinnehållet hålls inom denna nivå. Vid lagring utomhus på byggplatsen så skall cederträet hållas torrt. Virket läggs på strö med minst 10-15 cm höjd från marken för att säkra luftcirkulation och minimal nedsmutsning. Virket bör täckas med presenning för att skydda från vädret. Lagringstiden är avhängt av träets fuktighet vid ankomst och nästkommande riktlinjer kan följas:

Ändspont

Ändspont är standard på vår lagerförda profilerad panel. Det finns flera fördelar att välja en panel med ändspont. Skarven blir mindre synlig och det är inget måste på att skarva på läkt/regel. Man minskar spillet eftersom man kan använda allt material och man får kortare montagetid p.g.a. mindre tid att lägga på att sortera brädor efter längder. Tänk på att vända brädan åt rätt håll med tanke på ändspontens utformning för att undvika att stänga in fukt.

Nedtorkat trä

Beklädningsvirket från Moelven är som standard torkat till ca 18-20 % fuktinnehåll som möjliggör en omedelbar montering utomhus. Är brädorna våta på ovansidan är det en god idé att lufttorka dem innan montering. Vid tvivel så rekommenderas en mätning av fuktinnehållet. Vi gör er uppmärksamma på att vid mätning av cederträets fuktinnehåll med fuktmätare så kan resultatet bli missvisande. Orsaken till detta är att ämnena i cederträet ändrar träets elektroniska motstånd. Därför ska fukt-vägningsmetoden användas.

Hårdhet och densitet

Ceder är vid jämförelse av furu och gran ett något mjukare trämaterial med lägre hållfasthet. Vid användning av ceder som trallgolv bör även noteras att ceder jämfört furu är något mjukare och på så vis är något känsligare för punkttryck.

Densitetet är mindre än den hos gran och furu dvs ca 410 kg/m3.

Doft av Cederträ

Inomhus: Cederträet har en kraftigare trädoft än gran och furu. Många upplever doften som något postivit men den bör tas i beaktande. Om cederträet torkats för inomhus (10-14%) minskar doften. Doften försvinner/minskar till normal trädoft i så fall inom 3-6 månader efter montering. Enklast är att själv ta en provbit ceder och se hur den doften upplevs. En oljebehandling kapslar in doften.

Doftextrakt från cederträ används världen över till tvål och shampoo tack vare doftens goda karaktär.

Brand

För att uppnå en brandklass så måste Cederträ brandskyddsbehandlas vilket Moelven utför under produktprogrammet BT Brandskyddat Trä.

 

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.