Cederträ - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Cederträ

Cederträ är ett vackert träslag i en naturligt varierande färgskala som erbjuds i kvistren kvalité. Träslaget har ett bra naturligt rötskydd och formstabila egenskaper som gör att det inte spricker eller vrider som över tid ger ett verkligt kvalitativt intryck. Cederträ kan lämnas obehandlat och blir då naturligt grått med tiden. Vill man behålla den fina färgen kan man olja träet.

Snabbfakta om Cederträ

Utseende Kvistrent
Rötmotstånd Bra*
Formstabilitet Mycket bra*
Prisnivå Hög

 
* Mycket bra, Bra, mindre bra och dåligt.

Användningsområden

Ytterpanel
Cederträ används ofta på fasader där man önskar en vacker träfasad med naturligt utseende. Det är även vanligt att cederträpanel används för att markera entréer eller andra partier på fasader. Samtidigt upplevs träslaget ofta ge en exklusiv känsla som höjer det estetiska värdet på ett hus. Används cederträ som ytterpanel får man en underhållsfri fasad. Men man bör känna till att färgen bleknar till en vacker silvergrå färg om träet utsätts för solljus under en längre tid. Det finns goda möjligheter att olje- eller lasyrbehandla cederträ för att bevara dess färger. 
Cederträspån är ett vackert alternativ till cederträpanel.


Altan och utemiljö
Cederträ finns även som trall. Eftersom cederträ är formstabilt d v s inte kupar sig eller spricker, är cederträ även lämpligt som trall i breda dimensioner. Finns som beställningsvara i bredd upp till  243mm.

Trätak
Cederträ med dess naturligt rötskydd passar bra på utsatta ställen som tak. Finns som Trätakspanel eller som Cederträspån.

Bastu 
Cederträ ger med sina naturligt vackra varierande färger en exklusiv karaktär till bastu och ger en behaglig sittyta eftersom det är kvistrent och även leder mindre värme. Cederträ doftar behagligt, speciellt då trät är fuktigt.

Miljö

Cederträ har ett naturligt rötmotstånd och därför behövs ingen kemisk impregnering. Moelven tillhandahåller bara Cederträ som kommer från PEFC-certifierad råvara. Det är i enlighet med vår miljöpolicy att skogsbruket sker på ett ansvarsfullt sätt för såväl människor som miljö.