Behandling av olika träslag - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Behandling av olika träslag

Trä kan behandlas på flera olika sätt, eller lämnas helt obehandlat. Hur man väljer att göra beror på tycke och smak, men man får även tänka på vilket träslag man har valt och vad man ska använda det till.

Täckmålning

Detta är den vanligaste behandlingen av granpanel. Den främsta anledningen att måla ytterpanelen är att få den kulör man önskar på fasaden. Dessutom får man, om man hanterar, monterar och målar panelen enligt färgfabrikanternas rekommendation, en fasad med lång hållbarhet. 

Det bästa, både ekonomiskt och hållbart, är att välja en industrimålad granpanel. Om du väljer Moelven som leverantör av målad ytterpanel och själv målar färdigt med en toppfärg som är godkänd för systemmålning, så lämnar färgleverantören upp till 15 års funktionsgaranti.

Oljebehandling

Detta är den vanligaste ytbehandlingen när man vill ha ett naturligt träutseende. En oljebehandling görs oftast för att skydda och förstärka träets naturliga färg. Oljebehandlingen bör därför innehålla uv-skydd och färgpigment. Ju fler färgpigment och ju mörkare färgpigment desto bättre. Det är även alltid bra att grundolja träprodukternas ändträ för att minimera sprickbildningen i träet eftersom ändträet suger upp till 20 gånger mer vatten än övriga sidor på en träprodukt.

En oljebaserad olja ger normalt ett längre underhållsintervall (ca vart 4-6 år i söderläge)  än en vattenbaserad (ca vart 1-3 år i söderläge). Underhållsintervallet påverkas även främst av väderstreck och om träet är horisontellt eller vertikalt placerat.

Järnvitriol

Järnvitriol är en vattenbaserad kemisk blekning av träytan som enkelt uttryckt snabbar på den naturliga patineringen sk "gråningen" av träytan. Järnvitriol har den positiva effekten att ytor som solen inte kommer åt även de bleks så helhetsintrycket av träytorna blir jämnare. 

Det dröjer ca tre månader innan effekten av järnvitriolbehandlingen framstår, det första halvåret kommer träytan framstå gråbrun för att senare övergå till en mer naturligt grå ton. En järnvtriolbehandling tillför inget extra rötskydd åt träet.

Kiselbehandling med Sioo:x

Kiselbehandling med Sioo:x är en vattenbaserad miljövänlig behandling som inte får förväxlas med en järnvitriolbehandling. Behandlingen sker i två steg. Effekten blir en blekning av träytan likt järnvitriolbehandling men med ett par skillnader. Utseendet på träytan blir grå med en tydlig ton av natur-vitt. Speciellt på Lärk. 

Kiselbehandlingen tillför även ett extra röt- och mögelskydd åt träet. Rostfri kvalitet på infästningsmaterial rekommenderas.

Lasyr

Lasyr är enkelt uttryckt en transparent färg med mer färgpigment och bindemedel än en olja. Trätyan ser inte riktigt lika naturlig ut som vid oljebehandling men underhållsintervallet förlängs med ett antal år.