[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Bangkirai

Rostfri skruv i lägst A2 kvalité rekommenderas. Vid havsnäre läge används med fördel A4 kvalité.
Bangkirai bör förborras innan infästning. Kan eventuellt behöva slipas innan den tas i bruk.

Bangkirai från Moelven är KD-torkad till 18-20% för direkt montering utomhus.

Slät sida ses som framsida

Den släta sidan ses som A-sida och framsida. Den rillade sidan på trallen är B-sida. Det innebär att vid tillverkning, paketering och transport så är det den rillade sidan som ses som baksida. Bangkirai från Moelven är i kvistren fin kvalité så i praktiken kan B-sidan användas som framsida men man bör ta höjd för att det kan förekomma defekter till följd av ovan synsätt. Vid beställning ange att rillad sida ska användas så tas hänsyn för det vid plock av din order. 

Infästningsmaterial och reaktion med metall

Var uppmärksam på träets variation i färg och struktur innan montering i reglarna. För att undvika missfärgning av Hårdträ vid utvändigt bruk rekommenderas infästning med rostfri skruv i lägst A2-kvalité. Vid havsnäre läge används med fördel A4 kvalité.

Skruvlängden bör vara min 3 gånger trallbrädans tjocklek och skruvdiametern min 5,5 mm.

Var uppmärksam på att Hårdträ kan reagera på icke rostfria metaller och då kan mörka märken uppstå från tex stolsben. Det är därför bra att ha ett plastskydd mellan metall och trä. Även metallflis från sågning i metall eller metalrester från annan bearbetning kan påverka träytan.

Montering

Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning under tralldäcket, se till att eventuell sidobeklädnad görs med bred springa och trallen bör vara minst 20cm ovan mark. Såväl underlag som trallkonstruktion bör ha ett fall så att inte vatten blir stående.

Trallen kan monteras med max c/c avstånd 600 mm mellan infästningspunkterna och skarven görs över en regel, ej svävande. Men räkna med att ca 3-5% av brädorna kommer att vrida sig då de har förtätningar. Om detta inte är acceptabelt skall hänsyn tas för den mängden vid beställning för att senare kunna byta ut brädor som eventuellt har vridit sig. För att minska vridningen rekommenderar vi en tätare regling på c/c 400 mm. Det är ändå bra att ha några fåtal brädor över för att eventuellt byta enstaka över tid om så behövs. 

Bangkirai från Moelven är KD-torkad till 18-20% och därför klar för montering i uteklimat. Det är råvaran som torkas innan hyvling. Det är annars vanligare att tropiska träprodukter är AD-torkade dvs lufttorkade och då är träets fuktinnehåll mer okänt. Det medför en större risk för rörelse och formförändring speciellt om träet inte acklimatiserats innan montering. Vid acklimatisering finns då även risk för att en andel av materialet ändrar form. 

Montering Bangkirai  

Mellanrummet på en 21x145 mm trall bör vara min 6 mm för att ge utrymme för fuktrörelser. Räkna med att en 145 mm trall kan variera ca 5 mm beroende på fukttillstånd. Om träet placeras bredvid en vägg eller liknande bör ett mellanrum på 10 mm lämnas för fuktrörelse. 

Montering Bangkirai förborra   Innan skruvning bör förborrning ske. Detta för att undvika sprickbildning men även då rostfri metall är mjukare och behöver mindre motstånd vid inskruvning i det hårda träet. Trallbrädorna fästes med två skruvar i bredd per bräda över var regel. Skruvlängden bör vara min 3  gånger trallbrädans tjocklek och skruvdiametern min 5,5 mm. Skruvhuvudet försänks så att inga skarpa kanter syns och så att skruvhuvudet är i nivå med träytan. Obs skruva inte ned skruvhuvudet för långt.
 

 

Dolt montage av trall
Dolt montage lyfter utseendet på din terass och är samtidigt mer skonsamt mot trallbrädorna då de inte penetreras på brädans ovansida och risken för sprickbildning kirng skruvskallarna försvinner. För effektivt och enkelt dolt montage använd Camo-skruvmall. Läs mer om Camo här.

Slipning
Hårdträ inkl Bangkirai kan behöva slipas lätt innan trallen tas i bruk då träfibrerna kan ha rest sig något och en slipning ger då en behagligare yta.

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.