[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Träfasad för flervåningshus

Att bygga flervåningshus med träfasad har blivit allt vanligare på senare år. En bidragande drivkraft hos arkitekter, byggföretag och byggherrar är medvetenheten och viljan att bygga mer hållbart.

Samtidigt växer städerna och vi kommer längre och längre från skog och natur. Det blir då önskvärt att bygga i trä och skapa stadsmiljöer där byggnader smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt.

Med hjälp av brandskyddsimpregnering och träprodukter som kräver minimalt underhåll lämpar sig trä idag bra som fasadmaterial på flervåningshus.

Vi möter många arkitekter, byggherrar och byggentreprenörer som alla har liknande frågeställningar inför valet av fasad. Vi kan summera dem i tre områden:

BT Brandskyddat Trä

BT Brandskyddat TräDet finns ofta krav på att fasaden ska vara brandskyddad enligt SP Fire 105. Vi rekommenderar då cederträ, cederträspån, ThermoWood furu eller granpanel. Moelven har under mer än 20 års tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter. 

Träslag till fasad

 Alla träslag har olika egenskaper, utseende och förutsättningar. I vissa fall är miljöcertifiering så som Svanen i kundens fokus medan det i andra fall handlar mer om underhåll, kvalitet eller formstabilitet.

Finns det krav på SP Fire 105 bör cederträ, cederträspån, ThermoWood furu eller granpanel väljas.

Ytbehandlingar

 Även om det inte alla gånger behövs någon ytbehandling för hållbarhetens skull, så är det oftast till fördel för det visuella. Eftersom vi här pratar om träfasad för flervåningshus är det viktigt att tänka på underhållsintervallet när man väljer. Industriellt ytbehandlad panel är klar för montering direkt efter leverans.

Allt trä grånar med tiden. För att snabbt få ett liknande utseende som en naturligt patinerad träfasad kan träet behandlas med patineringsolja, kisel, järnvitriol eller infärgning. Detta levereras från fabrik.

För att behålla träets ursprungliga färg kan fasaden olje- eller lasyrbehandlas. Även dessa behandlingar levereras från fabrik. 

Man måste dock ta hänsyn till om träet ska brandskyddas innan man bestämmer eventuell ytterligare ytbehandling eftersom det kan begränsa möjligheterna. Brandskyddet måste alltid komma i första hand.

BT Infärgning är en speciellt utvecklad metod för att färgsätta trä som är vattenfast brandimpregnerat. Eftersom infärgningen är delvis transparent ges möjlighet att ytterligare styra utseendet på fasaden men samtidigt bevara den äkta träkänslan.

Läs mer om Ytbehandlingar

Läs mer om BT Infärgning

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?