[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

brf Bällstaån

Precis intill Strandparken ligger brf Bällstaån som består av två stycken åttavåningshus med cederträpanel som är brandskyddad enligt SP Fire 105. Panelen ger byggnaderna ett elegant och naturligt utseende som passar väl in i miljön.

På hamngatan i Sundbyberg ser man inte bara flerbostadshus i plåt, puts eller betong. Här har man valt att bygga höghus med träfasad, två gånger om! Till projektet Strandparken levererade vi delvis brandimpregnerade cederträspån och till brf Bällstaån levererade vi brandimpregnerad cederträpanel. De totalt fyra byggnaderna får ens uppmärksamhet när man är i området och vår känsla är innovation, exklusivitet och miljömedvetenhet.

I detta projekt har arkitekten valt en panel med stående montering av profilen 442, som är en enkelfas med not och spont. Skarvningen är fallande vilket är kostnadseffektivt eftersom man kan utnyttja så mycket som möjligt av materialet och det ger dessutom fasaden ett härligt liv.

Cederträet kommer på sikt att gråna och inta en silvergrå nyans. Enligt våra erfarenheter påverkar den vattenfasta brandimpregneringen att denna patinering tar lite längre tid alternativt inte sker fullt ut jämfört med om panelen skulle vara helt obehandlad. Detta varierar också beroende på miljö och väderstreck.

Projekt Fakta

Adress
Hamngatan, Bällstaviken, 172 38 Sundbyberg
Arkitekt
ORIGO arkitekter
Entreprenör
Creator Bygg & Projektledning
Period
2016-2017
Fotograf
Devis Bionaz