[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vallastaden, Linköping - Tätt, grönt och blandat

Ett helt nytt bostadsområde i Linköping där temat är "Människan bygger staden". Vallastaden är ett fantastiskt exempel på hur det går att bygga snabbt och samtidigt hållbart med varierade uttryck, lösningar och bostadskombinationer som skapar mångfald. Moelven Wood Projekt har levererat synligt trämaterial till sju olika byggprojekt, både utvändigt och invändigt.

I området Vallastaden har det på rekordtid byggts 1000 bostäder med flera olika typer av lösningar och material. Materialvalen är miljömässigt utvalda och därav är trä ett genomgående tema i projektet.

Ett fokus har bl.a. varit att skapa bostäder som är så underhållsfria som möjligt och där passar de fasadmaterialen vi har levererat utmärkt. Utvändigt har vi levererat cederträpanel, cederträspån och ThermoWood där det mesta är brandskyddsimpregnerat för att uppfylla kraven enligt byggreglerna.

Kontakta oss gärna för inspiration, bollplank och möjligheter så kan vi, tillsammans med er, vara en del av ett framtida hållbart byggande med trä!

Kv Intellektet (B7)
Byggherre: AB Stångåstaden
Arkitekt: Dinell Johansson
Produkt: Cederträ 35x97mm & 28x73mm, finsågade ribbor, brandskyddsimpregnerat

Kv Intellektet (B2)
Byggherre: Studentbostäder i Linköping AB
Arkitekt: Dinell Johansson
Utvändig Produkt: Cederträ 17,5x96mm & 17,5x147mm, dubbelfasprofil 931 ändspont med hyvlad framsida, brandskyddsimpregnerat enligt SP Fire 105
Invändig Produkt: Studiopanel - Furuplywood, brandskyddsimpregnerad B-s1,d0 / K2-10, klarlackad

Kv Innovationen & Alp Lodge
Byggherre: PEAB
Arkitekt: Pinc House
Produkt: TermoFuru 20x140mm, fasadprofil 502 med finsågad/fräst framsida, delvis brandskyddsimpregnerat enligt SP Fire 105, detaljer i 21x92mm & 42x92mm

Kv Initiativet (B58) "Träloftet"
Byggherre: BoPro
Arkitekt: Spridd
Produkt: ThermoWood 21x142mm, dubbelfasprofil 431 ändspont med hyvlad framsida, brandskyddsimpregnerat enligt SP Fire 105
Trästomme: Moelven Töreboda

Magasinet 2
Byggherre: Hökerum Bygg
Arkitekt: Hökerum Bygg
Produkt: ThermoWood Furu 42x142mm & 42x42mm, rektangulära hyvlade med svagt fasade kanter, brandskyddsimpregnerat B-s2,d0

Förskolan Utelek
Byggherre: Lejonfastigheter
Arkitekt: Arkitektgruppen GKAK
Produkt: Obehandlad cederträspån, detaljer i rektangulär 17,5x93mm, 17,5x96mm dubbelfasprofil 931, 43x43mm finsågad regel

Projekt Fakta

Adress
Johannes Magnus Väg, Linköping
Period
2016-2017
Fotograf
Devis Bionaz