[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Cederträ

Cederträ, med dess naturliga innehåll av rötskyddande träsyra och vackra varierande färger, har både lång livslängd och vackert uttryck och lämpar sig därför väl som fasad/inslag i fasad och takbeklädnad.