[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Studiopanel

Studiopanel är ett interiörkoncept bestående av förädlade plywoodpaneler. Konceptet är lösningen för interiöra miljöer så som skolor, idrottshallar, aulor, arbetsplatser och bibliotek där det ställs höga krav på akustik, brandskydd och arkitektur.

Formstabila plywoodskivor utgör basen och det är ett tacksamt material att förädla. Slutprodukten beror till stor del på kundens önskemål och på varje projekts unika förutsättningar och krav på estetik och tekniska egenskaper. Format, kvalitet, ytbehandling, perforering och brandimpregnering är exempel på möjliga anpassningar.

Estetik

Plywood kan varieras på flera sätt för att få fram en väggbeklädnad som passar önskad arkitektur och design. Studiopanel tillverkas normalt av furu- och björkplywood och består av svarvad fanér.

 

Format
Studiopanel kan beställas i varierande format vad gäller tjocklek, bredd och längd. Allt från korta och smala format till långa och breda, helt efter kundens önskemål för att passa det unika projektet. För att hålla nere både pris och leveranstid kan det vara bra att styra mot standard. Standard gällande tjocklek är 12mm och för bredd gånger längd är följande standard: 2400x1200mm, 2400x600mm, 1200x1200mm & 1200x600mm. Även 3mm smalare och/eller bredare tillhör standardmåtten. Exempelvis 2400x1197mm för att enklare följa rekommenderad montering vid regelavstånd c/c 600mm.

Kvalitet
Plywood för Studiopanel finns i olika kvaliteter - B, S, BB och X. Kvalitet B och S rekommenderas där träytan ska vara synlig eftersom endast väldigt små urfallna kvistar och sprickor, som är ispacklade, får förekomma (B är marginellt bättre än S). Kvalitet BB lämpar sig bäst i under ett fanérskikt av annat träslag eftersom pluggade lagningar får förekomma. Kvalité X används normalt som baksida, större defekter som sprickor och kvisthål förekommer.

Fanérriktning
Trästrukturen är mer framträdande på en furuplywood än på en björkplywood men det kan vara värdefullt att bestämma fanérriktningen oavsett träslag. Det finns också en naturligt förekommande variation i fanérutseende på både furuplywood och björkplywood, oavsett kvalité. Variationen innebär förändring i struktur, densitet i fanérytan och färgnyanser.

Finish
Studiopanelen kan fås helt utan ytbehandling men behandlas vanligen med klarlack, klarlack med gulningshämmande medel (UV-skydd), pigmenterad lack, täckmålning eller bets för att få den slutliga finishen på ytan.  

Studiopanelen levereras färdigbehandlad och är klar att sätta upp direkt vid leverans. 

Akustik

En viktig faktor för att  skapa bra inomhusmiljö är god akustik. Höga ljudnivåer upplevs ofta som störande och försämrar koncentrationsförmåga samtidigt som det blir svårare att konversera. Hårda väggytor reflekterar och förstärker ljud medan mjukare material absorberar ljudet.
Trä har en bra ljudabsorberande förmåga jämfört med flera andra material. Förmågan kan förstärkas genom att "öppna" väggpanelen så att den absorberar mer ljud. 

Perforering
Studiopanel som perforeras får en akustisk utformning och beroende på borrstorlek och c/c-avstånd mellan hålen kan olika perforeringsgrader uppfyllas. Vi löser de flesta olika varianter men för lägsta pris rekommenderas Ø8mm c/c 20mm (12%), Ø15mm c/c 32mm (18%) alternativt Ø20mm c/c 32mm (32%). Med en akustikduk bakom den perforerade Studiopanelen kan ljud absorberas än mer och bidra till rummets goda akustik.

BT Brandskyddat Trä

 Studiopanel kan levereras brandimpregnerat för att klara de brandkrav som ställs i vissa interiöra miljöer. Genom att brandskydda Studiopanelen kan Euroklass B-s1,d0 samt beklädnadsklass K2-10 uppfyllas.

Montering

Räkna med att panelerna rör sig med fuktnivån ca 1 mm/m, montera därför skivorna med 3 mm distans. Om ingen distans önskas rekommenderas tätare infästning, c/c 300mm, istället för det normala c/c 600mm. Som infästningsmaterial rekommenderas försänkt skruv och det bör vara 10mm i avstånd mot skivans kant(er).

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?