[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Trämaterialets påverkan av brandimpregnering

Träkvalitet och brandimpregnering

Generellt - alla träprodukter och träslag
I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Denna kombination av fukt och torkning gör att brandimpregnerat trä kan bli krokigare och skevare jämfört obehandlat trä. Det kan även uppstå dimensionsförändringar beroende på att trä har en variation i densitet, även inom samma kvalitétssortering, vilket kan resultera i att trämaterialets storlek förändras olika mycket. Dimensionsförändringen kan gå utanför hyvlingstoleransen på produkten vilket anses vara ok eftersom brandimpregnering sker efter hyvling. På grund av eventuell dimensionsförändring kan det i vissa fall förekomma att not och spont kan vara svårare att slå ihop.

Gran - interiör naturkvalité / friskkvist 
Efter den längre torkningen som behövs för att brandimpregneringen ska fixera sig i träet förekommer generellt sprickor i kvist samt mindre generellt kådutfällning. Kådutfällningen syns ibland genom ytbehandlingen. Eventuella sprickor i kvist syns mer på brandimpregnerat trä som inte är ytbehandlat och blir mindre synligt med en färgpigmenterad ytbehandling.

Furu - interiör naturkvalité / friskkvist 
Sprickor i kvist är mindre förekommande i furu än i gran. Kådutfällning kan förekomma. Vid ytbehandling kan viss genomslag av kvistgulning ske, efter en tid. Det uppstår oftare i fuktig miljö.

Vattenfast brandimpregnering - Andra material i anslutning till panelen

En vattenfast brandimpregnerad panel är inte inkapslad och skyddad av en ytbehandling och kan därmed påverka eller påverkas av anslutande ytor som består av något annat material. Vad man bör tänka på och vad som rekommenderas kring detta är viktigt att läsa mer om under monteringssidorna under respektive träslag.

Strömärken

Vid brandimpregnering finns det alltid risk för strömärken på baksida. Vid tjocklek på bräda >25mm finns även risk för strömärken på framsidan. Vid utomhusmontering utan ytbehandling försvinner ofta strömärken över tid.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?