[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

BT Infärgning

BT Infärgning är en ytbehandling och färgsättning av trä som är speciellt utvecklad att fungera i kombination med vattenfast brandimpregnering. Vattenfast brandimpregnerat trä har en yta som ger sämre vidhäftning till alla vanliga typer av ytbehandlingar och metoder. Men med infärgning, som påförs industriellt i samband med brandimpregnerings-processen, finns möjlighet till färgsättning av den brandskyddade träpanelen.

Transparent färgsättning

Ytbehandlingsmetoden BT Infärgning ska ses som att träytan färgsätts. Infärgning tillför inte något extra skydd till träytan eller trämaterialet utan syftar endast till att ge träpanelen en färg. Infärgningen är till viss del transparent så utseendet blir en kombination av trämaterialets färg och den färgkulör som tillförs träytan.

Utseendet över tid

Infärgningen är inte helt beständig utan kommer påverkas av regn, fukt och sol vilket gradvis kommer minska mängden infärgning på träets yta, framförallt under de två första åren, därefter kommer minskningen avta. Det framtida utseendet beror även på vilket typ av trämaterial som infärgningen behandlats på.

Förväntningen är att en viss mängd av infärgningen finns kvar under lång tid och ger en grundton till fasaden. Ju mörkare kulör desto större förändring förväntas. På kvistar förväntas att mängden infärgning kommer minska mer och snabbare än övriga ytor men att skillnaden mellan kvist och övriga ytor kommer bli mindre över tid.

BT Infärgning blir ett alternativ till att lämna träytan helt utan ytbehandling och låta den bli naturligt grå, mer i utsatta lägen och mindre i skuggpartier, som annars hade varit alternativet när träpanelen är behandlad med vattenfast brandimpregnering. 

Färgkulörer

De standardkulörer som vi har är:
- Patinering Grå 100%
- Silver
- Svart
- Mahogny brun

Med infärgning kan utseendet och kulören på träytan styras till att redan vid färdig fasad ha en jämn färgton. Genom att exempelvis välja den gråa kulören, som harmoniserar med den kommande naturliga gråningen av träytan, kan s.k. förpatinering uppnås.  Detta innebär att kontrasten mellan skuggpartier dvs mindre regn och solexponerade ytor och exponerade ytor förväntas bli mindre över tid när annars den naturliga patineringen hade gett större kontraster.

I fallet med infärgning minskar mängden infärgning enligt ovan på exponerade ytor men kvarstår till större del på mer skyddade ytor och med en grå infärgning ger det en jämnare harmoniserande helhet. Det är dock viktigt att notera att skiftningar ändå kommer finnas och att fasaden fortsatt blir att betrakta som en naturfasad som åldras naturligt.

Underhåll?

Det är möjligt att stryka kapändar med pensel men försiktighet måste då iakttas för att inte spilla på tidigare behandlade sidor på träpanelerna vilket kan ge oönskat resultat. Kom ihåg att vid behov beställa med bättringsfärg med din leverans.

BT Infärgning är inte avsedd att underhållsbehandlas och det är heller inte lämpligt då påföringen av infärgning behöver ske i samband med brandimpregnerings-processen.