[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kv Flaggskepparen

Den rödmålade träpanelen består av Thermowoodbehandlad furupanel. Detta gör träet beständigt och formstabilt vilket i sin tur ger en fasad som står sig under lång tid framöver.

Thermowood är en miljöprodukt då den är beständig utan tillsatta kemikalier och råvaran kommer från miljöcertifierad skog.

Tema Arkitekter i Malmö är ansvarig arkitekt för Brf Flaggskepparen som är beläget några hundra meter från havet i Västra Hamnen i Malmö. Bostadshuset med 56 lägenheter är en del i ett projekt som syftar till att minska miljöbelastningen från byggsektorn.

 

Tema har tillsammans med övriga byggherrar i kvarteret samt stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt byggande för hela kvarteret. Kv Flaggskepparen färdigställdes under 2008.