[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Diakonhjemmet

Bibliotek och undervisningsbyggnad som är klädd med Sibirsk Lärk från Moelven.

Lärken är järnvtritolbehandlad och när bilderna togs pågår förändringsprocessen från naturligt färgad lärk över till en brunaktig nyas (som bilderna visar) och inom ca 3-4 månaders tid totalt sett har en grå till silvergrå patina uppnåtts. detta även i skuggpartier tack vare järnvitrolen. Järnvitrol är extra lämpligt på lärk då behandligen fungerar bättre på fetare träslag.

Projekt Fakta

Adress
Oslo
Arkitekt
LPO Arkitekter, Ola Aanes