[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

BT Brandskyddat Trä

Moelven har under mer än 20 års tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter. Detta gör att du som arkitekt, byggare eller husägare kan bibehålla existerande stil eller utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar och samtidigt uppfylla de brandtekniska kraven.