[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vilma Regel Gran

VilmaRegel C14 Gran är hållfasthetssorterad. C14 är den lägsta hållfasthetsklass som får användas i bärande konstruktioner om inte annat anges. VilmaRegel C14 Gran har lägre krav på formstabilitet än Moevlen Regel och C24. VilmaRegel C14 Gran är alltid stämplade med texten C14.

Produktbeskrivning

Endast längdönskemål.rnrnReglar 70mm och bredare är stämplade C14-T0'. VilmaRegeln har skärpta krav för klass T0 = Kantkrok - 8mm/2m, Flatböj - 15mm/2m. Faströta är tillåten i smala strimmor och ränder och blånad är tillåten i strimmor och ränder.rnrnAnvändningsområde: till bärande konstruktioner om inte annat krav på hållfasthet anges i t ex bärande ytter- och innerväggar.
Namn Dimension Kvalitet Hållfasthetsklass Art nr
Till produktguiden