[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sparrar

Sparrar är en rektangulär regel som ofta används som stolpar. Sparrar får endast användas i enklare konstruktioner utan krav på hållfasthet. I konstruktioner med krav på hållfasthet och formstabilitet som t ex uterum, rekommenderas limträstolpar.

Produktbeskrivning

Användningsområde: till stolpar i staket och uteplats etc. Får ej användas i bärande konstruktioner. För uterum etc rekommenderas limträstolpar.
Namn Dimension Kvalitet Hållfasthetsklass Art nr
Till produktguiden