[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vilma Regel NTR AB

Reglar impregnerade enligt NTR AB är godkända för användning ovan mark. Enligt NTR-bestämmelserna finns 45x145 och grövre endast som NTR A. NTR AB skall användas i väderutsatta konstruktioner som ej är i kontakt med mark eller vatten som altanräcken, staket etc.rnVilmaRegel C14 Furu är hållfasthetssorterad. C14 är den lägsta hållfasthetsklass som får användas i bärande konstruktioner om inte annat anges. VilmaRegel C14 Furu har lägre krav på formstabilitet än Moevlen Regel och C24. VilmaRegel C14 Furu är alltid stämplade med texten C14.

Produktbeskrivning

Användningsområde: till staket, räcken på uteplatser och uterum
Namn Dimension Kvalitet Hållfasthetsklass Art nr
Till produktguiden