Formvirke - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Formvirke

Formvirke används där kravet på virkeskvalitet inte är så högt t.ex. gjutformar.

Produktbeskrivning

Användningsområde: till gjutformar etc
Namn Dimension Kvalitet Hållfasthetsklass Art nr
Till produktguiden