[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Läkt

Läkt används främst på tak som underlag för takpannor och takplåt. Moelvens läkt är VilmaBas produkter.

Produktbeskrivning

Användningsområde: till underlag för takpannor och takplåt.rn*) utgående artikel
Namn Dimension Kvalitet Hållfasthetsklass Art nr
Till produktguiden