[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Regina® - vägg

Interiörpanel Regina är serie MDF-skivor för tak och vägg. Panelerna kan enkelt monteras på de flesta underlag.

VIKTIGT INNAN DU BÖRJAR MONTERA

  • Förvara skivorna på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills de ska monteras.
  • Interiörpanel Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering. Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande. 
  • Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
  • Interiörpanel Regina kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Var dock noga med att måla kanter runt ursågningar/urfräsningar med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan. I våtutrymmen skall du alltid montera en fuktspärr mellan interiörpanel och läkt, detta för att förhindra att fukt tränger in i isoleringen.
  • Interiörpanel Regina ska inte monteras i rum med längd över 10 meter utan att det görs en expansionsfog.

MONTERING PÅ VÄGG

Monteringsskiss 1 Regina vägg
1. Skivorna monteras på befintlig vägg. Materialet på väggen skall vara jämnt, slätt och fast. Vid montering av interiörpanel Regina är det viktigt att man har ett avstånd till tak respektive golv på 10-20 mm. Börja med en skiva i ett hörn. Skivan justeras med ett vattenpass. 

Monteringsskiss 2 Regina vägg 
2. Skivorna spikas därefter längs golv och tak. Infästningen döljs av lister samt att spikning sker i fjädern. Avstånd mellan spikinfästningspunkterna ska vara max 250mm. Häftklammer 17/35 rekommenderas. Används spikpistol skall trycket justeras så skivorna inte skadas. Applicera vattenfast trälim på noten.

Monteringsskiss 3 Regina vägg

3. Hörnen fogas med övermålningsbar akrylfog. Jämna till med fuktigt finger.

Monteringsskiss 4 Regina vägg
4. Vid målning rekommenderar vi två strykningar med vattenbaserad akrylfärg för interiörmålning. Använd pensel eller roller.