[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Regina® Kombi - vägg och tak

Interiörpanelerna Regina Klassisk Kombi och Regina Pärlspont Kombi fungerar utmärkt för montering i både tak och på vägg. Not och spont på fyra sidor gör dold montering möjligt åt alla håll.

VIKTIGT INNAN DU BÖRJAR MONTERA

  • Förvara skivorna på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills de ska monteras.
  • Interiörpanel Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering. 
  • Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.  
  • För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande. 
  • Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
  • Interiörpanel Regina Kombi kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan. I våtutrymmen skall du alltid montera en fuktspärr mellan interiörpanel och läkt för att förhindra att fukt tränger in i isoleringen. 
  • Får ej monteras i rum med längd över 10 meter utan att det görs en expansionsfog. 

MONTERING
Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i honprofilen. Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med honprofilens yta. Limning rekommenderas i tak och om de befintliga väggarna är av gips, puts eller liknande. Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

Spik: Elförzinkad spik 1.7/35 med platt spikhuvud
Skruv: Byggskruv 4,2 x 35 
Klammer: Ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg.
Lim:  Sättlim eller konstruktionslim.

Montering på vägg

1. Skivorna kan skarvas löpande. Limma ändskarvarna med trälim på baksidan av noten. Kortskarvar ska förskjutas. Anpassa skivorna till väggbredden med första och sista skivan. 
Montering på vägg 1 

2. Börja i ett hörn. Justera skivan med vattenpass. Montera med ett avstånd på 10-20 mm till golv  respektive tak. Lämna 8–10 mm rörelsefog mot vägg. Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 10:e meter.

Montering Regina Kombi vägg 

3. Applicera ev. lim på skivans baksida. Generellt krävs tre strängar lim till varje skiva. Slå på skivan med en gummiklubba så den fäster, tryck med händerna mot väggen en stund. Fäst med en dyckert om det krävs för att hålla skivan i rätt läge. Skivorna spikas därefter längs golv och tak. Infästningen döljs av lister samt att spikning sker i fjädern. Avstånd mellan spikinfästningspunkterna ska vara max 250 mm.

Montering Regina Kombi vägg

4. Foga glipor med akrylfog. Använd fuktad porös svamp för ett perfekt resultat. Hörnen fogas med  övermålningsbar akrylfog. Jämna till med fuktigt finger. Längs väggar döljs synliga infästningar med taklist. 

Montering Regina Kombi vägg


Montering i tak
1. Monteras på glespanel 28x70 eller 22x95 mm som spikas fast i takstol eller mot befintligt tak på cc 390 mm. Spänn exempelvis upp ett snöre efter långsidan för att ha en riktlinje. Första och sista skivan sågas för att anpassa till takbredden. Börja i ett hörn. Montera därefter hela ena raden i längdriktning. 
Montering Regina Kombi tak 

2. Vid uppsättning av andra raden skall ändskarvarna förskjutas minst 600 mm. Limma baksidan av noten på ändskarvarna. Långkant: 1 infästning var 150 mm. Kortkant: 1 infästning i varje glespanel. 
Montering Regina Kombi tak

3. Lämna ett avstånd på ca 10-15 mm mellan Kombiskivan och väggen.

Montering Regina Kombi tak

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?