[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Interiörpanel massivt trä

Moelvens interiörpaneler i massivt trä, serierna Trend, Attityd och Effekt, monteras enkelt på de flesta underlag. Valet av monteringssätt och ytbehandling ger stora variationer i utseendet i rummet.

Tänk på rummets form

Har du ett långsmalt rum eller lågt i tak? Du kan ändra intrycket genom att montera panlelen på olika sätt. Om taket målas i en mörk nyans upplevs takhöjden som lägre än om du väljer en ljus färg.  

Takpanel
Montering i tak
Längsgående panel ger ett intryck av at rummet är längre, medan tvärgående panel gör rummet bredare. 
 
Väggpanel
Montering vägg

Stående panel ger en känsla av högre takhöjd. En liggande panel gör rummet längre och bredare.

Montering alternativ
Bröstpanel ger rummet en luftig karaktär. Panel som sätts upp dialonalt ger en spännande effekt och kan dela upp stora väggytor.

Före montering - Acklimatisera

För att panelen inte skall kupa sig, spricka eller krympa är det är viktigt att panelen acklimatiseras i rummet där den skall monteras i minst en vecka och i ca 20˚C och med en relativ luftfuktighet på ca 40-60% innan montering. 

Panelen ska acklimatiseras i oöppnad förpackning (folie). Sprid ut buntarna så att luften kan cirkulera. Lämplig fuktkvot vid montering är 10-12%, för att kontrollera detta används en fuktmätare som du oftast kan låna av din bygghandlare.

Före montering - Kontrollera panelbrädorna

Panelen ska kontrolleras och godkännas av montören innan montering. Eventuella skador, kvalitetsfel, felaktig fuktkvot mm ska reklameras före montering. Uppenbara fel och brister som reklameras efter montering beaktas ej.

Trä är ett levande material och har naturliga avvikelser utan att det kan klassas som reklamation, trä mognar med tiden och vissa förändringar kan uppstå såsom träts färg, kvistar syns igenom ytbehandling och eventuellt någon spricka kan uppstå, men detta hör till träts naturliga egenskaper och klassas ej som reklamation.

Observera att montering av paneler i ett nybyggt hus med betongplatta som skall torkas ur med hjälp av avfuktare och värmefläktar skall panelen monteras efter uttorkning annars stressas panelen och riskerar att spricka.

Montering massiv träpanel

Förbered dig väl med material och verktyg och se till att du har bra ytor att jobba på och följ gällande byggregler.

Spika upp panelen
Det vanligaste är att spika upp panelen (max c/c 600 mm). Vi rekommenderar att du spikar i innerkant av fjädern, på skrå in i panelen. Om det är en Finess-panel (dold spikning) som ska sättas upp så sätter du spiken i en 45-graders vinkel i spikspåret som är markerat på fjädern. Se till att spikhuvudet går ner helt.

Spikpistol underlättar jobbet och ger mindre risk för skador på panelen.

Limma ändsponten
Ändsponten ska alltid limmas för att undvika springor som evetuellt kan uppkomma om panelbrädan krymper i längdriktningen. På större ytor ska skarvar i intilliggande panelbrädor förskjutas med minst 600mm och fördelas jämnt över ytan.

På murad eller plattsatt vägg
På murad eller plattsatt vägg kan panelen limmas upp. Ett alternativ är att sätta upp spikreglar att fästa panelen i.

Träpanel i våtrum
I våtrum är det viktigt att spikreglarna har luftöppningar längs väggen så att fuktighet kan transporteras bort.

Monteringsskiss 4 Interiörpanel TREND

Börja alltid i ett hörn
Använd ett vattenpass för att försäkra dig om att panelen blir lodrätt.

Monteringsskiss 5 Interiörpanel TREND 

Runt dörrar och fönster
Monteras panelen utanpå befintlig vägg måste man i regel fodra ut kring dörrar och fönster.

Monteringsskiss 8 Interiörpanel TREND

Panelerna är behandlade med kvistgulningshämmande färgsystem

Moelvens paneler är målade med ett kvistgulningshämmande färgsystem som reducerar/ fördröjer kvistgulning. Färgen är vattenburen och har en glans på Ca 20-25. Och alla våra paneler är övermålningsbara med de flesta på marknaden förekommande interiörfärger. Följ alltid färgtillverkarens anvisningar.

Ska du behandla panelen själv?

Innan man påbörjar ev målning, lasering eller annan ytbehandling av Moelvens obehandlade interiörpanel bör man tänka på bl a följande innan arbetet påbörjas:

Ytbehandling bör ske före montering
Det bästa är att utföra så mycket som möjligt av ytbehandlingen före montering. Kvistlack, grundfärg och ett lager toppfärg rekommenderas att strykas på innan montering. Den sista toppstrykningen gör efter montering. Var varsamt med mängden färg. Används för mycket färg, lack eller liknande finns risk att den rinner in mellan not och fjäder och en limeffekt kan uppstå. Risk för skador på panelen kan då uppstå när panelen sväller och krymper p g a den relativa luftfuktigheten i rummet som förändras över tid.

Kvistbehandling
För att reducera utfällningar på panelen bör du förstryka kvistarna med två behandlingar Shellack eller liknande produkt. När första strykningen av målning är gjord och ytan har torkat kan det ha skett en fiberresning och ytan bör då slipas av lätt med ett fint sandpapper eller liknande för att få ett bra slutresultat.

För att du ska vara säker på att du går rätt tillväga, rekommenderar vi att du frågar i din bygg- eller färghandel hur du ska göra.

Följ alltid färgtillverkarens anvisningar.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?