[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kvalitet interiöra träpaneler

Trä är ett levande material och naturliga variationer som ger liv åt panelen. Det är det som är tjusningen med trä! Kvistar förekommer i olika storlekar och omfattning och panelen kan upplevas som mindre slät i och runt kvistar vilket beror på trästrukturen. De naturliga avvikelserna ska ses som en favör till trä som material och klassas inte som reklamation.

Vad är reklamationsdefekt?

Trä mognar med tiden och vissa förändringar kan uppstå såsom träets färg, kvistar syns igenom ytbehandling och eventuellt någon spricka kan uppstå, men detta hör till träts naturliga egenskaper och klassas ej som reklamation. Är du osäker på vad som är grund för reklamation så kontakta din bygghandel innan panelen monteras.

Reklamera innan panelen sätts upp

Panelen ska kontrolleras och godkännas av montören innan den sätts upp och eventuella skador ska reklameras före den sätts upp. Uppenbara fel som märks eller borde ha märkts vid monteringen så som skador eller dåligt målad panel går ej att reklamera om den satts upp. 

Panelprover i bygghandeln

Panelproverna som vi har möjlighet att visa i våra utställningar i bygghandeln är framtagna från vårt ordinarie sortiment. De kan av naturliga skäl skilja sig åt och motsvarar inte med säkerhet alla de panelbrädor som levereras. 

Garanti mot kvistgulning

Till våra vitmålade furupaneler använder vi en färg, som vi i samarbete med färgleverantören, tagit fram för att få ett bra och långvarigt skydd mot kvistgulning. Vi lämnar därför, som första leverantör, 5 års garanti mot kvistgulning på vitmålade interiöra furupaneler.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?