[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Hållbar framtid i trä

Klimatsmarta byggprodukter växer på träd

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä. Det börjar med ansvarsfullt skogsbruk och fortsätter hela vägen till ditt hem. För dig som vill veta mer har vi också samlat länkar till mer information under varje avsnitt. 

Läs mer om trä och den svenska skogen

Trä med gott samvete från Moelven

Sverige var först i världen med en skogsvårdslag 1903. Den avspeglar vårt speciella förhållande till skogen och skogsbrukets ambition att väga ekonomiska, ekologiska och sociala värden mot varandra. Vi älskar trä och för oss är det självklart att använda träråvara från ansvarsfullt och hållbart brukade skogar. Genom lagar, regler och märkningar som FSC och PEFC använder, vårdar och utvecklar vi skogen så att den finns kvar för framtida generationer att använda och njuta av. I dag har vi mer skog än någonsin i Sverige och faktum är att den växer mycket snabbare än vad vi avverkar. Därför kan både vi och du använda svenskt trä med gott samvete. 

Läs mer om hållbart skogsbruk

Fakta
PEFC certifiering syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.
Läs mer om PEFC certifiering

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom certifieringssystemet FSC.
Läs mer om certifieringssystemet FSC

Bättre att bruka

Trä kan bidra till att lösa framtidens klimatutmaningar. Trä är inte bara en förnyelsebar resurs, det bidrar också aktivt till ett bättre klimat eftersom det binder koldioxid. Genom fotosyntesen lagrar trä­d och träprodukter koldioxid och hindrar den från att släppas ut i atmosfären. Skogen fångar upp mer koldioxid ju snabbare den växer. Ur klimatsynpunkt är det därför bättre att bruka skogen och plantera nya träd än att låta den vara. Det finns alltså all anledning att bygga med trä. 

Läs mer om trä och koldioxid på:
svenskttra.se
slu.se

Det självklara valet

Den svenska byggbranschen står för ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som landets biltrafik. Ett sätt att kraftigt minska CO2-utsläppen är att bygga mer i trä. Utöver att trä binder koldioxid finns många andra fördelar. Det går till exempel åt mindre energi vid framställningen av träprodukter, transporter, montering och drift. Klimatpåverkan under byggprocessen är faktiskt bara hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande byggnad i betong! Det går också att återvinna trä om det byggda behöver rivas eller monteras ned. Och det finns forskning som visar att vi människor mår bättre i trämiljöer, eftersom luften är mer hälsosam och vi upplever mindre stress. Allt detta gör trä till det självklara valet för både stora och små byggprojekt. 

Läs mer om hållbart byggande för människa och miljö på:
liu.se
svenskttra.se
trabyggnadskansliet.se

Bruka och njuta av skogen

Hur ska vi bygga, leva och bo i framtiden? Det är en fråga vi ställer oss varje dag. Genom att samarbeta inom Moelvenkoncernen kan vi täcka hela behovet från ansvarsfullt skogsbruk och trygg försörjning av timmer till klimatsmart byggande och färdiga, hälsosamma och trivsamma hem. Vi bygger en hållbar framtid med trä. För miljöns skull och för de människor som ska bruka och njuta av skogen i framtiden. 

Läs mer om Moelvens miljöansvar

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?