[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vänerply Konstruktionsplywood P30

Vänerply Konstruktionsplywood P30 är en hållfasthetsklassad plywood och kan därför med trygghet användas till golv, vägg och tak.
Finns i ergonomiskt format - Vänerply P30 Ergo.

Konstruktionsklassningen är en garanti för hållfasthet och kvalitet. Mer information om detta finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Konstruktionsplywood

Konstruktionsplywood Hållfasthetsklass P30.
Användningsområde: Bärande konstruktioner och allmänna ändamål inom bygg-, emballage och transportindustrin där hållfasthetsklass P30 erfordras.
 

VÄNERPLY TAKPLYWOOD C-C 
Oputsad. Not och spont på långsidor. 
ANVÄNDS TILL: Bärande och vattenavledande underlagstak för yttertaksträckningar av papp, gummidukar, plåt, betong- och tegelpannor.
KVALITET: Konstruktionsplywood i hållfasthetsklass P30
YTFANER: klass C

Variationer ytfanerklass C
 Variationer ytfanerklass C

Bild ovan: Variationer i ytfanerklass C.

 

VÄNERPLY GOLVPLYWOOD CP-C,
Lättputsad. Not och spont på långsidorna.
ANVÄNDS TILL: Fritt bärande undergolv på reglar och bjälkar, samt flytande golv i bostäder och kontor. De goda hållfasthetsegenskaperna gör den särskilt lämplig som undergolv i industri- och lagerbyggnader samt sporthallar. 
REKOMMENDATION: För undergolv till linoleum, plastmattor, textilmattor mm
KVALITET: Konstruktionsplywood i hållfasthetsklass P30. En godsida utan öppna defekter. 
YTFANER: Ytfaner framsida klass CP. Ytfaner baksida klass C. 

Variationer ytfanerklass CP  Variationer ytfanerklass CP

Bild ovan: Variationer i ytfanerklass CP
 


VÄNERPLY BLINDBOTTEN C-C 
Baselitbehandlad
ANVÄNDS TILL: Blindbotten i uteluftsventilerade krypgrundsbjälklag. 
KVALITET: Konstruktionsplywood i hållfasthetsklass P30. Vänerply Blindbotten klarar kraven på genomtrampningssäkerhet enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Baselitbehandlad vilket förbättrar motståndskraften mot mögelpåväxt i utsatta konstruktioner. 
YTFANER: klass C

Blinbotten

Bild ovan: Baselitbehandlad plywood