[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Formplywood

Formplywood är en exteriörlimmad löv- eller barrträplywood, ytbelagd med en fenolfilm och kantförseglad med exteriör färg. Används till gjutformar för såväl platsgjutning som industriell produktion. Finns i två olika kvaliteter. En kvalitet avsedd för engångsformning och en kvalitet som kan användas ett flertal gånger.

Produktbeskrivning

Användningsområde: Till gjutformar för såväl platsgjutning som industriell produktion.
Namn Dimension Utförande Art nr
Till produktguiden