[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Magnesiumskivor

Magnesiumskivor är oorganiska skivor för användning i våtrum, som vindskydd eller som brandskyddsskiva. Skivorna har brandklass A1 som är bästa brandklass. De är i tillägg helt mögel- och insektsresistenta.

Produktbeskrivning

Användningsområde: Brand- och fuktsäker invändig Vägg- och Takskiva. Även lämplig som Vindskyddsskiva / Sockelskiva.
Namn Dimension Utförande Art nr
Till produktguiden