[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Konstruktionsplywood

Det är skillnad mellan byggplywood och konstruktionsplywood. Byggplywood ska endast användas till tillfälliga avskärmningar, täckningar, emballage och snickerier där man inte använder eller behöver de hållfasthetsvärden som finns redovisade för konstruktionsplywood.

All konstruktionsplywood är hållfasthetsklassad och märkt. Hållfasthetsmärkningen är ett kvitto på att skivorna håller för byggnation utifrån boverkets Byggregler (BBR) och kan användas vid konstruktioner. Det innebär att skivorna har en fastställd kvalitet på flera mätbara punkter som är viktiga i en konstruktion. Använder du konstruktionsplywood så vet du alltså vilka styrkevärden skivorna har och vilken belastning de klarar.

Hållfasthetsklass och märkning

Konstruktionsplywood var tidigare märkt ”P30” men i september 2016 upphörde P30-märkningen att gälla och ersattes av två nya hållfasthetsklasser. De nya klasserna påminner om kraven för P30 men inkluderar även en del nyheter. De nya klasserna kontrolleras och certifieras av SP (Statens Tekniska Provningsanstalt), precis som de gjorde för P30.

Högsta kvalitet på konstruktionsplywood från Moelven Vänerply

K15/50 och K20/70 är benämningarna på de två nya klasserna, där K20/70 är den högre kvaliteten. Första värdet i klassbenämningen anger böjhållfastheten och det andra värdet anger värdet för elasticitet. All konstruktionsplywood från Moelven Vänerply har godkänts i den högre klassen, K20/70, av SP. 

Luftfuktighet och acklimatisering

Träbaserade skivor påverkas när de utsätts för varierande luftfuktighet.

Konstruktionsplywood ska alltid acklimatiseras (fuktanpassas) innan den monteras. Anpassningen är extra viktig och kan ta extra lång tid vintertid eftersom skillnaden mellan luftfuktigheten inomhus och utomhus är större då. Luftfuktigheten är dock generellt sett högre på sommaren. Anpassningen ska göras i samma miljö som skivorna ska monteras i. Hur lång tid detta tar beror bland annat på skillnad mellan luftfuktigheten vid lagringen och i det rum där skivorna ska monteras. När man anpassar skivorna till rätt miljö ska emballageband och plast- eller kartongskyddet som finns runt bunten tas bort.

Montering

Konstruktionsplywood ska alltid monteras med en rörelsemån på 1-3 mm mellan skivorna. Den allmänna regeln säger att rörelsemånen ska vara minst 1 mm per löpmeter skiva.

Infästnings längs skivans ytterkanter:
Avståndet mellan infästningarna ska vara max 150 mm och avståndet från ytterkanten ska vara minst 8 mm

Infästning i skivans fält: 
avstånd max. 300 mm (utom i randzon på tak, där avstånd  är max. 100 mm).

Skruvlängd
Skruvens längd ska vara Skivans tjocklek x 2

Spiklängd
Spikens längd ska vara Skivans tjocklek x 3

Lagring och hantering

Konstruktionplywood ska alltid skyddas mot nederbörd och sol när de lagras. Skivorna ska förvaras inomhus i normaltorrt klimat.Det är även viktigt att skivorna lagras på ett vågrätt och plant underlag, förslagsvis på stabil ströläkt eller reglar. Det bör vara minst 3 reglar för plywood med tjocklek 9 -15 mm och minst 2 reglar för plywood som har tjocklek över 18 mm i standardlängd 2400–2500 mm.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?