[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Bastulavar, Asp

Moelvens bastulavar är framtagna i träslag som minskar värmeledningen och ger en behaglig sittyta i din bastu. Moleven erbjuder bastulavar i asp och termoAsp.

Produktbeskrivning

För Asp är majoriteten av längderna 2,0-2,4m och i 1 dm moduler om inget annat anges. Inga längdkrav kan hanteras, endast längdönskemål kan hanteras.
Namn Utförande Dimension Träslag Art nr
Till produktguiden