Koncernledning - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Koncernledning

Koncernledningen består av koncernchefen och divisionscheferna för de tre divisionerna Timber, Wood och Byggsystem.
Morten Kristiansen
Befattning
Koncernchef
Företag
Moelven Industrier ASA
Mobil
+47 91118250
E-post
morten.kristiansen@moelven.com
Marcus Johansson
Befattning
Divisionschef Byggsystem
Företag
Byggsystem
Mobil
+46 10 1226686
Anders Lindh
Befattning
Divisjonschef Timber
Företag
Timber
Mobil
+4794833445
E-post
Anders.Lindh@moelven.com
Bjarne Hønningstad
Befattning
Divisjonschef Wood
Företag
Wood
Mobil
+47 97591201
E-post
bjarne.honningstad@moelven.com