[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Bedrifts­församlingen

Bedriftsförsamlingen består av tolv medlemmar, varav fyra är valda av de anställda.

Egil Magnar Stubsjøen, ledare
– representant for Glommen Skog SA 
+47 90 12 35 75
egil-magnar.stubsjoen@nok.no
Suppleant: Gudmund Nordtun
- representanter för Glommen Skog SA

Thor Svegården, bedriftsforsamlingens nestleder
Suppleant: Leif Henning Asla
- representanter för Eidsiva Vekst AS

Terje Uggen 
Suppleant: Erik A. Dahl
- representanter för Mjøsen Skog AS 

John Arne Ulvan
Suppleant: Jan Kollsgård
- representanter för Felleskjøpet Agri SA  

Olav A. Veum
Suppleant: Anders Roger Øynes
- representanter för  AT Skog SA

Gudbrand Gulsvik
Suppleant: Tor Henrik Kristiansen
- representanter för Viken Skog SA

Rolf Th. Holm
Suppleant: Ole Theodor Holth
- representanter för Glommen Skog SA

Maren Kyllingstad
Suppleant: Anne Nysæther Sagstuen
- representanter för Eidsiva Vekst AS 

Förtroendevalde representanter:

Lennart Perez
Suppleant: Jonas Andersson

Trond Sønes
Suppleant: Kim Arne Fjeld

Ann-Christine Löfborg
Suppleant: Ove Gunnarsson

Jon Inge Lorentsen
Suppleant: Leif Bjarne Undem