Innovationspolicy - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Innovationspolicy

Moelven ska bedriva utveckling och innovation med anknytning till den konkreta användningen av en produkt eller produktionsprocess.

Ansvaret för innovation ligger hos respektive verksamhetsområde med stöd från koncernen. På Moelven bedrivs forskning och utveckling främst på projektnivå i förbindelse med den kommersiella verksamheten. Exempel på detta kan vara utveckling av limträteknik i samband med projektering av en ny idrottshall. Moelven deltar inte i så kallad grundforskning. Däremot kan vi ingå som en part i större forskningsprojekt förutsatt att det handlar om tillämpad forskning.