Innovation kan vara så mycket - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Innovation kan vara så mycket

Moelven har en bred syn på innovationsprocesser. Det kan vara en ny produkt, en ny tjänst, en ny eller förbättrad produktionsprocess, en ny tillämpning av en befintlig produkt eller en ny arbetsorganisation – allt för att skapa förbättringar.

För sågverken är det främst optimeringen av tillverkningsprocesser som står i centrum. Målet är att skydda de värden som finns i råmaterialet. Detta ska i största möjliga utsträckning uppnås genom effektiv, marknadsorienterad produktion och råvaruinköp.

För hyvlerierna väger själva produktutvecklingen och processutvecklingen tyngre. Fler produkter har lanserats på marknaden under de senaste åren och den gemensamma nämnaren för dessa är högre förädlingsgrad och att produkturvalet ska kunna följa nya och skiftande marknadstrender. I nästa fas av varuflödet från produktion och ut till kund är utvecklingen av logistik- och servicekoncept ett mycket viktigt område för byggvarudivisionen Wood.

För Byggmoduler har det varit viktigt att utveckla både teknik och koncept som möjliggör uppförande av mobulbaserade byggnader för bostäder i flera plan. Tekniska lösningar för sammankoppling av moduler med tekniska installationer är ett exempel på områden där målmedvetet innovationsarbete lett fram till bättre lösningar som idag är en del av den ordinarie produktionen.

För Systeminredning är produktutveckling en viktig och kontinuerlig process eftersom marknadstrenderna ständigt förändras. På senare år har trenden gått från slutna kontorslösningar till en ökad användning av glasväggar och öppna kontorslandskap.

Limträverksamheten har i flera år legat i täten när det gäller utvecklingen av nya produkter och tekniska lösningar. Man har också genomfört ett flertal stora innovationsprojekt på senare år.